Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení o nálezu věci - střelivo

Č. j. KRPK-42654-2/ČJ-2023-1902IZ 

                                                                                                                                                                             JID: PCR19ETRFO27585602
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Valdštejnova 4, 350 15 Cheb

Č. j. KRPK-42654-2/ČJ-2023-1902IZ
                                                                                                                                                                                          Cheb 26. května 2023
                                                                                                                                                                                                       Počet stran: 1


                                                                                       OZNÁMENÍ O  NÁLEZU VĚCI

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona číslo 119/2002Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), oznamuje nález 

-    3 kusy střeliva

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou tyto v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona zbraních, uschovány u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb, ul. Valdštejnova 4, po dobu 6-ti měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou tyto do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1  písm. e) z. č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky,  a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.  

Toto oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přenos na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Oprávněná úřední osoba:
                                                                                                                                                                              por. Bc. Jana Mašková
                                                                                                                                                                                         komisař
tel: 974372300
e-mail: krpk.oszbm.ch@pcr.cz
ID datové schránky: upshp5u

Vyvěšeno dne : 26.5.2023
Sejmuto dne   : 26.11.2023
 

vytisknout  e-mailem