Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu střeliva - ÚO Příbram

Č. j. KRPS-118067-3/ČJ-2020-0111IZ 

                                                                                                                                                                Příbram V - Zdaboř 25.06.2020

O Z N Á M E N Í

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení kontaktní místo Příbram jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 5 a ust. § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních ) oznamuje nález střeliva v katastru obce Žebrák.

6ks střeliva.

Kategorie střeliva dle ust. § 4 zákona č. 119/ 2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu: kategorie - "A".

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedeného střeliva, proto bude uloženo po dobu 6 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení kontaktní místo Příbram.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců jeho vlastník, připadá nalezené střelivo podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne : 26.6. 2020

Vyřizuje: prap. Martin Chvátal

                                                                                                                                           por. Bc. Petra Synková v.r. 

                                                                                                                                       komisař oddělení správního řízení

vytisknout  e-mailem