Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu střeliva- 4 ks střeliva r. 38 Speciál, 4 ks střeliva r. 357 Magnum

čj.: KRPS-87124-2/ČJ-2020-0113IZ 

          Oznámení o nálezu střeliva

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Praha-venkov jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních) oznamuje nález střeliva :

          4 ks střeliva r. 38 Speciál, 4 ks střeliva r. 357 Magnum                            -       

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedeného střeliva, proto bude uloženo po dobu 6 měsíců v souladu s ust. § 68, odst. 3 zákona o zbraních u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Praha-venkov.  Po uplynutí této lhůty bude správní orgán postupovat dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců jeho vlastník, připadne nalezené střelivo dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Vyřízuje:

nprap. Alexandra Gregušová
  vrchní inspektor                                                                                                 

                                                                                      por. Bc. Jaroslava Váňová Poživilová  

                                                                                                                  komisař

                                                                

  

Vyvěšeno dne: 14. dubna 2020

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem