Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu střeliva - 20 ks střeliva - Praha venkov

Č. j.: KRPS-210554-3/ČJ-2023-0113IZ 

Oznámení o nálezu zbraně a střeliva

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Praha-venkov jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních) oznamuje nález zbraně:

* 20 ks střeliva

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců v souladu s ust. § 68, odst. 3 zákona o zbraních u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Praha-venkov. Po uplynutí této lhůty bude správní orgán postupovat dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců jeho vlastník, připadne nalezená zbraň dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Za správnost vyhotovení:
nprap.. Veronika Pisková

                                                                                                                                               por. Bc. Jaroslava Váňová Poživilová
                                                                                                                                                                      komisař

Vyvěšeno dne: 05.12.2023
Sejmuto dne: 05.06.2024

vytisknout  e-mailem