Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

OZNÁMENÍ O NÁLEZU- EXPANZNÍ ZBRAŇ zn. VALTRO, model 98, ráže 9 mm P. A. K., 1x zásobník,

Č. j. KRPS-26549-5/ČJ-2019-0104IZ 

 

OZNÁMENÍ O NÁLEZU

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kolín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva ve smyslu ust. § 74 odst. 6 a ust. § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o zbraních“), oznamuje nález zbraně v katastru obce Žiželice:

- EXPANZNÍ ZBRAŇ zn. VALTRO, model 98, ráže 9 mm P. A. K., 1x zásobník,

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 (šesti) měsíců u Policie ČR Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kolín.

Po uplynutí této lhůty bude správní orgán postupovat dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 (šesti) měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.

Vyřizuje:

vrchní inspektor nprap. Pavla Benková

por. Bc. Libor Janoud

komisař

Vyvěšeno: 20. 5. 2020

Sejmuto:

vytisknout  e-mailem