Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

OZNÁMENÍ O NÁLEZU-8 ks plynových nábojů ráže 9 mm P. A. Blanc se zásobníkem

Č. j. KRPS-1409-4/ČJ-2020-0104IZ 

OZNÁMENÍ O NÁLEZU

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kolín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva ve smyslu ust. § 74 odst. 6 a ust. § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o zbraních“), oznamuje nález v katastru obce Kolín:

- 8 ks plynových nábojů ráže 9 mm P. A. Blanc se zásobníkem,

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené věci (střelivo), proto bude uložena po dobu 6 (šesti) měsíců u Policie ČR Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kolín.

Po uplynutí této lhůty bude správní orgán postupovat dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 (šesti) měsíců její vlastník, připadá nalezená věc (střelivo) podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.

Vyřizuje:

vrchní inspektor nprap. Pavla Benková

vytisknout  e-mailem