Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost Vinh Tran

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,

Odbor služby pořádkové policie

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

osobě: Vinh Tran, nar. 15. 9. 1968, bytem. Horymírova 2951/20, Ostrava - Zábřeh,

že má na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie

hlavního města Prahy uloženu tuto písemnost: Č. j. KRPA-243993-3/ČJ-2020-0000PZ

Vzhledem k tomu, že adresa trvalého bydliště ani adresa místa pobytu na území ČR nejsou známy, přistoupil Odbor služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout u správního orgánu, na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby pořádkové policie, Kongresová 2, Praha 4 v úředních hodinách: Pondělí - Čtvrtek: 07:30–15:45 h, Pátek: 07:30 - 14:30 h. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

http://https://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu dne: 13. 1. 2021

Z úřední desky správního orgánu sejmuto dne:

mjr. Bc. Aleš Dostál

    vrchní komisař

vytisknout  e-mailem