Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Tuvshinbayar ZORIG

Č. j.  KRPS-342799-35/ČJ-2017-010033 

                                                                                                                                                                Mladá Boleslav 11. února 2019
                                                                                                                                                                Počet stran: 1

Účastník řízení:
Tuvbshinbayar ZORIG
BDZ 16-R Khoroo, Bair 11, 30 Toot
Ulaanbaatar
Mongolsko

Zastoupen (opatrovník):
Poradna pro integraci, z. ú.
Opletalova 921/6
110 00 Praha 1 - Nové Město

ID DS: u2dnnn8

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA –

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince Tuvshinbayar ZORIG, nar. 16.08.1977, státní příslušnost Mongolsko

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o skončení dokazování
č.j. KRPS-342799-34/ČJ-2017-010033 ze dne 11. února 2019

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti. Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytových agend Mladá Boleslav, Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav v pondělí a středa od 08:00 hod. do 17:00 hod. nebo úterý a čtvrtek od 07:00 hod. do 14:30 hod., a v pátek od 07:00 hod do 13:00 hod. a to a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Za správní orgán:

nprap. Mgr. Lada Šormová
vrchní inspektor cizinecké policie
oprávněná úřední osoba

vytisknout  e-mailem