Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - KOVALCHUK Serhii

Č. j. KRPA-250604-20/ČJ-2022-000022-UA 

Č.j.: KRPA-250604-20/ČJ-2022-000022-UA                                               Praha 21. listopadu 2022

                                                                                                                      Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako z. č. 326/1999 Sb.), ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana/paní: Serhii KOVALCHUK, nar. 02.04.1992, státní příslušnost Ukrajina

oznamuje

podle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzetí následující písemnosti:

            výzva k odstranění vad odvolání, která je vedena pod Č.j.: KRPA-250604-17/ČJ-2022-000022-UA, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníku řízení panu/paní: Serhii KOVALCHUK, nar. 02.04.1992, státní příslušnost Ukrajina.

            Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, 148 00 Praha 4 - Chodov, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení. V případě že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

                                                                                   Zpracoval:       nprap. Lukáš Lang

vrchní inspektor

oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 24.11.2022
Sejmuto dne: 09.12.2022

vytisknout  e-mailem