Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - KARPIUK Artur

Č. j. KRPA-98464-20/ČJ-2022-000022-UA 

Č. j.: KRPA-98464-20/ČJ-2022-000022-UA                                                   Praha 15. září 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie dle §119 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 326/1999 Sb.

pana Artur KARPIUK, nar. 19.03.2001, státní příslušnost UKR,  

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzetí následující písemnosti:

            Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 15.09.2022 vedeného pod č. j. KRPA-98464-19/ČJ-2022-000022-UA, vydaného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována shora uvedenému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť správnímu orgánu není známa jakákoliv doručovací adresa u výše uvedeného účastníka řízení a není ho možné tedy žádným způsobem obeznámit s průběhem vedeného řízení. Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4 - Chodov, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.

                        

                                                                                                         mjr. Mgr. Markéta Vostrá  v. r.

                                                                                                                  vrchní komisař

                                                                                                           pověřena zastupováním

                                                                                                          oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 19.09.2022
Sejmuto dne: 04.10.2022

vytisknout  e-mailem