Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č.j. KRPA-268855-2/ČJ-2020-0000PZ 

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,

Odbor služby pořádkové policie

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

osobě: Oleksii  YARMOLIUK, nar. 31.05.1982

že má na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie

hlavního města Prahy uloženu tuto písemnost:

Č.j. KRPA-268855-2/ČJ-2020-0000PZ

Vzhledem k tomu, že se šetřením nepodařilo zjistit trvalé bydliště shora jmenovaného ani jiné místo pobytu, přistoupil odbor služby pořádkové policie, Krajského ředitelství hlavního města Prahy v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout u správního orgánu, na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby pořádkové policie, Kongresová 2, Praha 4 v úředních hodinách:  Pondělí–Čtvrtek – 07:30–15:45 hodin, Pátek - 07:30–14:30 hodin. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/clanek/uredni-deska-krajske-reditelstvi-policie-hl-m-prahy.aspx

Vyřizuje: kpt. Mgr. Trojan, tel. 974 825 408

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu dne: 16. října 2020

vytisknout  e-mailem