Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č.j. KRPA-30684-43/ČJ-2017-000022-ZAM 

Č. j. KRPA-30684-43/ČJ-2017-000022-ZAM                                                            Praha 6. června 2019

                                                                                                                             Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění paní: Alesia KUCHERENKO, nar. 13.01.1992, st. přísl. UKR,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzetí následující písemnosti:

            Rozhodnutí o správním vyhoštění výše uvedeného účastníka řízení ze dne 03.06.2019 vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort pod č. j. KRPA-30684-41/ČJ-2017-000022-ZAM.

            Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se v minulosti nepodařilo doručit doručované písemnosti. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.

            Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.

npor. Bc. Karel Janáček

             komisař

oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 12.6.2019

Svěšeno dne:

vytisknout  e-mailem