Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. j. KRPA-193628-95/TČ-2022-001476-IK 

OBVODNÍ  ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA IV

Služba kriminální policie a vyšetřování

6. oddělení obecné kriminality

U Plynárny 2

145 04 Praha 4                                                                                                                               Praha 10. listopadu

                                                                                                                                                        Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, 6. OOK SKPV Praha IV v trestním řízení  č.j. KRPA-193628/TČ-2022-001476-IK:

 oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Myroslav LENDEL, nar. 18.08.2003, stp. UKR možnost převzetí následující písemnosti:

            Usnesení podle ustanovení § 79f/1 odst. 1 tr. řádu ze dne 25.10.2022 vedené pod č. j. KRPA-193628/TČ-2022-001476-IK, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, 6. OOK SKPV Praha IV ve věci zrušení zajištění finančních prostředku na bankovním účtu.

            Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.

            Adresát si může písemnost vyzvednout na  6. OOK SKPV Praha IV, Přípotoční 300, Praha 10, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne: 14.11.2022                                                                                                  por. Bc. Tomáš KŘIVAN, DiS.

Sejmuto dne :   30.11.2022                                                                                                                  komisař

                                                                                                                                                        tel.: 974860351

                                                                                                                                                        E-mail:epodatelna.policie@pcr.cz

vytisknout  e-mailem