Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Petr Sládek 

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v planém znění)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,

Odbor služby pořádkové policie

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

osobě: 

Petr SLÁDEK, nar. 23.03.1993 v Praha 5, svobodný, doklad: 211170748, trv. bytem Brožíkova 279/4, 150 00 Praha-Košíře

že má na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy uloženu tuto písemnost:

Č.j. KRPA-18913-7/ČJ-2020-0000PZ

Vzhledem k tomu, že adresa trvalého bydliště ani adresa místa pobytu na území ČR nejsou známy, přistoupil Odbor služby pořádkové policie, Krajského ředitelství hlavního města Prahy v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout u správního orgánu, na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby pořádkové policie, Kongresová 2, Praha 4 v úředních hodinách:  Pondělí–Čtvrtek – 07:30–15:45 hodin, Pátek - 07:30–14:30 hodin. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. 

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: 

http://www.policie.cz/odbor-sluzby-poradkove-policie.aspx

Vyřizuje: kpt. Mgr. Jiří Šimáně,  tel. 974 825 418

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu dne:  14. 2. 2020

Z úřední desky správního orgánu sejmuto dne: 

vytisknout  e-mailem