Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Ruslan PROTSAK

Č.j. KRPS-104668-31/ČJ-2019-010024 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

     Policie České republiky, Krajské ředitelství Středočeského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Příbram V, Žežická 498, jako správní orgán věcně příslušný dle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana – Ruslan PROTSAK, nar. 12. 01. 1999, státní příslušnost Ukrajina,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzetí následující písemnosti:

- rozhodnutí o správním vyhoštění ze dne 18. 08. 2019 vedeného pod č.j. KRPS-104668-29/ČJ-2019-010024, a rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady řízení ze dne 18. 08. 2019 vedeného pod č.j. KRPS-104668-30/ČJ-2018-010024, vydaného Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort Příbram V, Žežická 498.

     Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat.

     Adresát si může písemnost vyzvednout na adrese Policie České republiky Krajské ředitelství Středočeského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort   Příbram V, Žežická 498 a to každý pracovní den od 07:00 hodin do 15:00 hodin,  do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

                                                                                       prap. Michaela FOUSOVÁ v.r.

                                                                                                                 inspektor

Vyvěšeno dne:   18. 08. 2019

Svěšeno dne:     01. 09. 2019

vytisknout  e-mailem