Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Nafe ALMNAOUR

Č. j. KRPS-272054-26/ČJ-2021-010022 

                                                                                                                                                                    Praha 19. listopad 2021
                                                                                                                                                                    Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince Nafe ALMNAOUR, nar. 01.01.1996, trvale bytem Sýrie,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:

Vyrozumění č.j. KRPS-272054-25/ČJ-2021-010022 ze dne 19.11.2021.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť je shora jmenovaný prokazatelně neznámého pobytu.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Křižíkova 8, Praha 8 každý pracovní den v době od 08:30 hodin do 15:00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Datum vyvěšení: 19.11.2021

                                                                                                                                                        nprap. Bc. Lucie Králová
                                                                                                                                                              vrchní inspektor

                                                                                                                                                         oprávněná úřední osoba

vytisknout  e-mailem