Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Jan FOJTÍK

Č. j.: KRPS-249897-6/ČJ-2020-0100PZ 

pan
Jan Fojtík, nar. 29. ledna 2001
Hrusická 762
251 64 Mnichovice


                                                                                             V e ř e j n á v y h l á š k a
Odbor služby pořádkové policie, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako správní orgán vykonávající správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,


                                                                                             oznamuje uložení zásilky


pro výše jmenovanou, písemnost je určená k převzetí do vlastních rukou, obsahuje rozhodnutí Č. j.: KRPS-249897-5/ČJ-2020-0100PZ vydané ve věci přestupku ze dne 20. května 2020.


Písemnost si adresát může převzít
na adrese správního orgánu – na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ul. Na Baních č. p. 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, v pracovní době správního orgánu PO-PÁ od 07:30 do 15:30 hodin, a to v termínu, kdy je toto oznámení veřejnou vyhláškou zveřejněno na úřední desce.


Upozornění
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, osobám, jimž se nedaří doručovat, se doručuje veřejnou vyhláškou.
Dle § 25 odst. 2 citovaného správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou tak, že oznámení o možnosti převzít písemnost se vyvěšuje na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Oznámení je současně zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup – na internetové adrese Policie České republiky http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.


                                                                                                          Poučení
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce s možností dálkového přístupu, se považuje písemnost za doručenou.

rada
plk. Mgr. Jan ŠTÁF
vedoucí odboru
služby pořádkové policie
schváleno elektronicky

vytisknout  e-mailem