Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Irina RIEU

Č. j. KRPS-322330-24/ČJ-2019-010024 

                                                                                     OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Příbram, Žežická 498, Příbram, jako správní orgán věcně příslušný dle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění paní – Irina RIEU, nar. 18.4.1988, st. příslušnost Ukrajina,

                                                                                                          oznamuje

                                 podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzetí následující písemnosti:

  

  • Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 10.6.2021 vydaného pod čj. KRPS-322330-23/ČJ-2019-010024, vydaného Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort Příbram, Žežická 498, Příbram.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat.

Adresát si může písemnost vyzvednout na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Příbram, Žežická 498, Příbram, a to každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin, do 15dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

prap. Eva Brzobohatá, v. r.

inspektor

vytisknout  e-mailem