Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

oznámení o možnosti převzetí písemnosti - ALTURKI ALNASER

Č. j. KRPS-272057-25/ČJ-2021-010022 

                                                                                                                                                                        Praha 19. listopadu 2021
                                                                                                                                                                        Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince osoba vystupující pod identitou Hatem ALTURKI ALNASER, nar. 15.04.1981, trvale bytem Sýrie 

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění č.j. KRPS-272057-24/ČJ-2021-010022 ze dne 19.11.2021.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Křižíkova 8, Praha 8 každý pracovní den v době od 08:30 hodin do 15:00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

                                                                                                                                                                                nprap. Richard Novák
                                                                                                                                                                                     vrchní inspektor

vytisknout  e-mailem