Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení nálezu zbraně znehodnocená pistole samonabíjecí

č.j. KRPA-181815-8/ČJ-2022-0011IY 

Č. j. KRPA-181815-8/ČJ-2022-0011IY

                                                                                                                      Praha 2. listopadu 2022

                                                                                                                      Počet stran: 1

                                  

OZNÁMENÍ  NÁLEZU ZBRANĚ

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1  oznamuje nález zbraně:

  • znehodnocená krátká střelná zbraň pistole samonabíjecí, značka výrobce WALTHER, model PPK, ráže 7,65 mm Browning, výrobní číslo 19640K včetně zásobníku a koženého pouzdra

                        

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně.Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadne nalezená zbraň do vlastnictví státu.    

Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

Zpracovala:

nprap. Jiřina Cihelková

vrchní inspektor                                                  

                                   

                                                                                                            npor. Ing. Zdeňka Kopecká

                                                                                                                  vedoucí oddělení

                                                                                                               otisk úředního razítka

                                                              

                                                     

                  v z. npor. Milan Lorenc v.r.

                     zástupce vedoucího

                  pověřen zastupováním

Vyvěšeno dne:  08. 11.2022

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem