Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

oznámení nálezu zbraně krátká expanzní zbraň samonabíjecí pistole zn RECK mod Mini

KRPA-125319-8/ČJ-2022-001415 

O z n á m e n í   o   n á l e z u   z b r a n ě

V souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně, jejíž majitel není správnímu orgánu znám.

Na zdejší součásti je veden spisový materiál o nálezu zbraně:

  • celkem 1 ks, krátká expanzní zbraň, samonabíjecí pistole zn. RECK, mod. Mini, ráže 9 mm P.A. KNALL (9 mm P.A. Blanc), výr. číslo H046474, německé výroby, včetně zásobníku,

    jejíž nalezení bylo oznámeno na zdejší součásti Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha IV, Vnější služba, Místní oddělení policie Jižní Město, ul. Kaplanova 2056, 148 00 Praha 4 dne 17.4.2022 v 10:30 hodin.

    Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2, Praha 4. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 1051-1062 zákona číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 68 odst. 3 zákona číslo 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá tato zbraň do vlastnictví státu. Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane dnem 6.1.2023.

    Toto oznámení o nálezu zbraně je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx

Zpracoval:
prap. Mgr. Martin KREJČÍ
tel: 974 887 695/700

npor. Mgr. Martin BENEŠ

vedoucí oddělení

.

vytisknout  e-mailem