Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení nález opakovací puška Mannlicher

č.j.:KRPA-83236/ČJ-2022-0011IY 

Oznámení nálezu

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1  oznamuje nález zbraně:

  • opakovací puška, značky Mannlicher, model 1895, ráže 8x50R Mannlicher, výrobní číslo 6289I, rakousko-uherské výroby                        

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně.  Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.    

Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx.

                                                  ,,otisk úředního razítka“                          npor. Ing. Zdeňka Kopecká

                                                                     vedoucí oddělení

                                                    

Vyvěšeno dne:   3.4.2024                                                                           v z. npor. Milan Lorenc v.r.

Sejmuto dne :                                                                                                    zástupce vedoucího

                  pověřen zastupováním

vytisknout  e-mailem