Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Oznámení

Nový Jičín - nález zbraně 

 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Nový Jičín (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 10 odst. 2, § 74 odst. 5 zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních), a v souladu s ust. § 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),   z v e ř e j ň u j e :
 
O Z N Á M E N Í
o   n á l e z u    z b r a n ě
 
malorážka opakovací, zn. ČZ, model ZKM-452, ráže 22 LR, bez výrobního čísla
 
 
K nálezu došlo dne 29. 4. 2014 v 12:18 hod. v katastru obce Kopřivnice, část Lubina, na louce cca 200 m nad nudistickou pláží Větřkovické přehrady.
 
Nalezená zbraň bude po dobu 6 měsíců uložena v úschově u správního orgánu.
 
Nepříhlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
 
Adresa profilu oznamovatele: www.mvcr.cz/desky/policie/novýjicin
 
 
nprap. Bc. David Stanovský
vrchní inspektor
oprávněná úřední osoba
 
tel: 974 735 303
 
Vyvěšeno dne: 22. 1. 2015
por. Bc. Miroslav Gilg
komisař
oprávněná úřední osoba

vytisknout  e-mailem