Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

OZNÁMENÍ

ERDENETSOGT Purev, nar. 2.1.1986, stát. přísl. Mongolsko 

 

Policie ČR
Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem
Inspektorát cizinecké policie - detašované pracoviště
ul. Beethovenova čp. 5689 - KORD č.2, 430 01 Chomutov
 ( 974 443 156, 2fax: 974 443 160, *:E-mail:ocpcv@mvcr.cz
 
Č. j. CPUL-1246-11/Čj-2008-0461PC-C
                                                                                              Chomutov 30. července 2008
                                                                                                    Počet listů: 1
 
O Z N Á M E N Í
o možnosti převzít písemnost
 
            Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorát cizinecké policie Chomutov - detašované pracoviště Chomutov, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 odst.3 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
 
            Panu Purev ERDENETSOGT, nar. 02.01.1986, státní příslušnost Mongolsko, má možnost vyzvednout si na Inspektorátu cizinecké policie Chomutov, detašované pracoviště Chomutov, na adrese Beethovenova 5689, KORD č. 2, tel 974 443 156, e-mail: ocpcv@mvcr.cz.
 
oznámení správního orgánu o provádění důkazů mimo ústní jednání- ve věci vedené pod číslem jednacím CPUL-1246-10/ČJ-2008-0461PC-C
 
 
             Podle ustanovení § 25 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. osobám neznámého pobytu nebo sídla doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s ustanovením § 32 odst.1 písm.d) zákona č. 500/2004 Sb. za použití § 20 téhož zákona se den doručení oznámené písemnosti odvíjí ode dne doručení písemnosti opatrovníkovi. Doručovaná písemnost je zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup:
 
internetová adresa:
www.mvcr.cz/desky/cizina/chomutov/ nebo
www.policie.cz/desky/cizina/chomutov/
 
 
Vyvěšeno dne: 30.07.2008
Svěšeno dne :
 
 
 
                                                                                      oprávněná úřední osoba
                                                                                           prap. Roman Bilák
                                                                                                  inspektor

vytisknout  e-mailem