Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Oznámení

UNENGEREL Choijilsuren 

   
 
 
 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Oblastní ředitelství služby cizinecké policie
HRADEC KRÁLOVÉ
Inspektorát cizinecké policie
Pardubice
* Bulharská 936, 530 02 Pardubice              E-mail: icp.pa@mvcr.cz    Fax: 974 566 838      ( 974 566 831
Č.j. CPHK-00148-13/ČJ-2009-054063
Pardubice 30. června 2009
 
 
 
                                   
OZNÁMENÍ
 
O MOŽNOSTI PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI
 
 
            Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie v Hradci Králové, Inspektorát cizinecké policie Pardubice, jako orgán příslušný podle ustanovení § 164 odstavec 3 zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v úplném znění, podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v úplném znění, oznamuje :
 
pan UNENGEREL Choijilsuren, nar. 07.12.1985, muž, státní příslušnost Mongolsko, má možnost si vyzvednout na Inspektorátu cizinecké policie Pardubice, Bulharská 936, 530 02 Pardubice, tel. 974566801, e-mail – icp.pa@mvcr.cz
 
 
            1) Rozhodnutí o zrušení dlouhodobého pobytu ve věci vedené pod číslem jednacím CPHK-00148-12/ČJ-2009-054063
 
 
 
            Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 25.06.2009 a podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.
 
 
   
 
                                                                                                Zdeněk Kratochvíl
                                                                                                      inspektor
 
                            

vytisknout  e-mailem