Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Spolupráce

Spolupráce Kriminalistického ústavu Praha s dalšími institucemi a zeměmi 

  • Dny vědy
  • Triáda
  • Zahraniční styky

Dny vědy

Týden vědy a techniky Týden vědy a techniky
Pořádání seminářů s příznačným názvem "Věda a výzkum v Kriminalistickém ústavu Praha" se stalo již tradic. První seminář se uskutečnil v roce 2002. Inspirací k jeho pořádání se stal Týden vědy a techniky pořádaný Akademií věd České republiky.

Cílem seminářů je seznámit širokou odbornou veřejnos s výsledky aplikovaného výzkumu, který je v Kriminalistickém ústavu Praha prováděn. Na tyto akce jsou proto, kromě hostů z resortu, zváni také zejména pracovníci mimoresortních institucí, se kterými ústav při řešení výzkumných projektů spolupracuje.

Triáda

V roce 2001 přišel tehdejší ředitel Centrální kriminalistické laboratoře Polské policie Insp. Dr. Mieczyslaw Goc s iniciativou na systematickou spolupráci zaměřenou především na výměnné stáže expertů. Dne 11. září 2001 byla přijata tzv. Varšavská deklarace ředitelů Centrální kriminalistické laboratoře Polské republiky, Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajneho sboru MV Slovenské republiky a Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR, která je známa pod zkráceným označením "Triáda". Opírá se o mezivládní bilaterální smlouvy zmíněných států.

Zahraniční styky

Mezinárodní spolupráce se zahraničními institucemi Mezinárodní spolupráce

Dalším hlavním aspektem současnosti je mezinárodní spolupráce, která je charakterizována několika formami. Jednak, nepochybně v souvislosti s bojem proti terorismu, se již otevřeně prosazuje a postupně realizuje mezinárodní výměna identifikačních dat pachatelů trestné činnosti a osob podezřelých z takové činnosti (zpravidla vedených kriminalistickými institucemi).

V praxi jsou již zavedeny v systému EURODAC a připravují se další. Dále je patrná snaha o jistou unifikaci metod zkoumání uplatňovaných v evropských kriminalistických laboratořích, ale hlavně je uplatňován proces tzv. správné laboratorní praxe, resp. řízení kvality práce (ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17 025). Zcela běžná je již odborná komunikace expertů v několika mezinárodních projektech.

vytisknout  e-mailem