Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osobní způsobilost

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:  

„1) Kolik příslušníků Policie ČR bylo za období let 2009-2014 (vždy za jednotlivé roky) vysláno k ověření osobnostní způsobilosti dle § 3 vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru? Jedná se mi o případy, kdy byla podána žádost služebním funkcionářem.

2) Kolik příslušníků Policie ČR bylo na základě provedeného vyšetření v jednotlivých letech propuštěno podle § 42 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2003 Sb.?

3) Kolik příslušníků Policie ČR celkem bylo vždy k 1. lednu uvedeného roku členy bezpečnostního sboru?“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1) Podle vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 487/2004 Sb.“), § 2 písm. c) je důvodem zjišťování osobní způsobilosti jednání příslušníka, na jehož základě se lze domnívat, že příslušník je osobnostně nezpůsobilý k výkonu služby v bezpečnostním sboru. Psycholog bezpečnostního sboru zjišťuje osobnostní způsobilost příslušníka z výše uvedeného důvodu na základě písemné žádosti služebního funkcionáře (vyhláška č. 487/2004 Sb. § 3 odst. 2).

Počet zjišťování osobní způsobilosti příslušníků Policie ČR

podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb.

Rok

Počet

2009

12

2010

23

2011

42

2012

23

2013

10

2014

7

     

Ad 2) Podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“), § 42 odst. 1 písm. j) příslušník musí být propuštěn, jestliže podle posudku psychologa bezpečnostního sboru pozbyl osobnostní způsobilost k výkonu služby.

Počet příslušníků Policie ČR propuštěných ze služebního poměru

podle § 42 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2003 Sb.

Rok

Počet

2009

0

2010

4

2011

10

2012

8

2013

2

2014

2

 

Ad 3)

Počet příslušníků Policie ČR k 1. lednu uvedeného roku

Rok

Počet

2009

42 325

2010

43 272

2011

41 224

2012

39 037

2013

38 363

2014

38 754

 

PhDr. Jiří Vokuš, 13. listopadu 2015

vytisknout  e-mailem