Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel zaslal žádost následujícího znění:

„Na základě poskytnutých informací ze dne 13. 12. 2021 Vás žádám o sdělení všech informací k mé osobě (jméno, příjmení, datum narození, osobní evidenční číslo) uložených v systému OCOV.

Dále Vás žádám o sdělení, kdo všechno má přístup k těmto informacím o mé osobě a dále pak uveďte, komu byly tyto informace poskytnuty, kdy a z jakého konkrétního důvodu.

Rovněž na základě sdělení o pokynu policejního prezidenta č. 267/2020 Vás žádám o zaslání kopie mého souhlasu se zpracováním mých údajů v systému OCOV, a to z důvodu, že si takového souhlasu pro zapsání těchto informací do výše uvedeného systému nejsem vědom.

A v poslední řadě vzhledem k vašemu výkladu dosti obecných paragrafů služebního zákona, žádám o sdělení, zda Policie České republiky zpracovává takové údaje o příslušnících jako je například očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě nebo například kontrole prostaty a jiných obdobných očkování a vyšetření.“

Policie České republiky posoudila předmětné podání a ve vztahu k informacím požadovaným v jeho prvním, druhém a třetím odstavci v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je vyhodnotila jako uplatnění práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům ve smyslu ustanovení čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ve vztahu k těmto požadovaným informacím proto vyřídila předmětné podání v režimu uvedeného právního předpisu. Ve vztahu k informacím požadovaným ve čtvrtém odstavci předmětného podání Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Policie České republiky standardně zpracovává pouze výsledky pracovnělékařských prohlídek svých příslušníků a zaměstnanců, tj. lékařské posudky o jejich zdravotní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů, respektive, lékařské posudky o jejich zdravotní způsobilosti k práci ve smyslu ustanovení § 17 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Policie České republiky nezpracovává jiné osobní údaje svých příslušníků a zaměstnanců vypovídající o jejich zdravotním stavu, tj. např. údaje o jejich očkování nebo podstoupeném lékařském vyšetření. Tyto údaje jsou součástí zdravotnické dokumentace, kterou podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, vede poskytovatel zdravotních služeb, tj. např. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, jež není součástí Policie České republiky.          

PhDr. Jiří Vokuš, 14. ledna 2022

vytisknout  e-mailem