Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Oslavy a řidiči

Pozor na zbytkový alkohol 

      Policisté na Klatovsku budou o víkendu ve zvýšené míře dohlížet na účastníky silničního provozu, kdy se při kontrolách především zaměří  na řidiče, kteří před jízdou požili alkoholické nápoje nebo návykové látky.  V rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích policisté při kontrolách řidičů zjišťují osoby, které před jízdou požijí alkohol a vůbec se nezdráhají usednout za volant vozidla.

 V  Zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích jsou uvedeny povinnosti řidiče:
     1) podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
      2) podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,
 
     Řidič nesmí:
1) požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy,
2) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem.
                                                      __________________
 
Jízda pod vlivem alkoholu:
   Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích:
  •      Řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejím vlivem:     nad 0,3 promile = 7 bodů  a   sankce ve správním řízení 2 500 -20 000 Kč
  •      Řidič řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky:    sankce ve správním řízení 25 000 - 50 000 Kč a zákaz činnosti 1 až 2 roky
  •      Přes výzvu se řidič odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou:   sankce ve správním řízení 25 000 - 50 000 Kč a zákaz činnosti 1 až 2 roky
  •     Způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví:     sankce ve správním řízení 25 000 - 50 000 Kč a zákaz činnosti 1-2 roky.
 
Za jakou dobu vymizí alkohol z krve řidiče?
           Orientační výpočty - muž o váze 85 kg a žena 60 kg: 
druh alkoholu množství alkoholu muž žena
pivo 10° 0,5 litru 2,15 3,42
  2 litry 9,00 14,49
víno 0,2 litru 2,28 4,04
  1 litr 12,20 20,22
lihovina 40° 0,5 dcl 3,15 3,42
  1 dcl 4,30 7,24
                                                                                                                                                                                               

 

Hladina alkoholu v krvi a řízení motorového vozidla

Hladina alkoholu v krvi
Projevy ovlivnění ve vztahu k řízení motorového vozidla
0,2 až 0,5 promile
Prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Tendence riskovat, nepřiměřená sebedůvěra, zhoršená schopnost rozeznat pohybující se světla. Horší odhad vzdálenosti. Velmi nebezpečné je to, že si takto alkoholem ovlivněný řidič neuvědomuje svůj a naopak má sklon se přeceňovat.
0,5až 0,8 promile
Viz výše, navíc pronikavě prodloužený reakční čas (zhoršený postřeh). Dále roste přeceňování vlastních schopností, oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak, horší vnímání barev (červená!). Zhoršená schopnost soustředění. Poruchy rovnováhy (motocyklisté a cyklisté!). Dále se zhoršuje odhad vzdálenosti.
0,8 až 1,2 promile
Viz výše, navíc se zhoršuje se schopnost vnímat okraje zorného pole (tzv. tunelové vidění), další zhoršování soustředění, je ještě více prodloužen reakční čas, roste bezohlednost při řízení.
Přes 1,2 promile
Viz výše. Takový řidič představuje pro sebe i okolí obrovské riziko. Nadále se zhoršují poruchy soustředění, reakční čas, rovnováha i nekritickost. Často i špatná orientace. I velmi zkušený řidič se v tomto stavu může dopustit hrubých chyb jako je zašlápnutí plynu místo brzdy.
Kocovina, kdy alkohol už z krve vymizel
Vyšší riziko spánku, nevolnosti a dalších tělesných a duševních obtíží, které odvádějí pozornost řidiče, krátkodobá ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie (poklesu krevního cukru). Zhoršení některých nemocí, což může ovlivnit schopnost bezpečně řídit (např. vysoký krevní tlak, cukrovka, nemoci trávicího systému, epilepsie).

Zdroj: Tabulka - Ministerstvo dopravy ČR

 

nprap. Ladmanová Dana

30.12.2011

vytisknout  e-mailem