Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Organizační změny služby kriminální policie a vyšetřování

Závěry pracovní skupiny REFORMA. 

Policejní prezident genmjr. Martin Vondrášek společně se svým náměstkem pro službu kriminální policie a vyšetřování brig. gen. Tomášem Kubíkem a ředitelem Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV plk. Jiřím Mazánkem představil na dnešním tiskovém brífinku závěry plynoucí z činnosti pracovní skupiny REFORMA.

Cílem pracovní skupiny, která vznikla začátkem roku 2019 a byla složena ze zástupců krajských policejních ředitelství, útvarů s celostátní působností, Policejního prezidia ČR a pravidelně jednotlivá témata projednávala s představiteli soustavy státních zastupitelství, bylo především identifikovat systémové problémy služby kriminální policie a vyšetřování a navrhnout jejich řešení s cílem zvýšení efektivity.

„Považuji za nezbytné opětovně zdůraznit, že Policie České republiky je obecně nastavena velmi dobře a nevyžaduje zásadní změny či reorganizace,“ uvedl policejní prezident s doplněním, že na zvyšování efektivity jednotlivých služeb se Policie České republiky bude zaměřovat i nadále.

„Je na místě připomenout, že řada výstupů z činnosti pracovní skupiny již byla v průběhu její existence realizována, ať už se jedná namátkou o úpravy kariérního postupu, rozdělení věcných gescí za kyberkriminalitu nebo vznik odboru centrální analytiky na ÚSKPV,“ doplnil policejní prezident.

Na základě závěrů pracovní skupiny přijal policejní prezident se svým týmem v jednotlivých dosud nevyřešených oblastech následující rozhodnutí, která v uplynulých týdnech projednal jak s nejširším vedením NCOZ SKPV, tak také s nejvyšším státním zástupcem a vrchní státní zástupkyní v Praze.

Odpovědnost za trestní řízení na úrovni územních odborů

Od prvního září tohoto roku dojde k zařazení vedoucích a zástupců vedoucích na odděleních obecné a hospodářské kriminality na územních odborech do osmých tarifních tříd, tedy do služebních hodností vrchních komisařů, přičemž v současné době mají hodnost o stupeň nižší. „Jsme přesvědčeni, že tito kolegové si vyšší služební hodnost zaslouží, zejména s ohledem na množství a charakter odváděné práce, ale i vzhledem k dosavadní nešťastné struktuře tarifních tříd mezi úrovní územního odboru a krajského ředitelství,“ uvedl k věci genmjr. Martin Vondrášek.

Národní kriminální úřad?

V původním záměru spočívajícím ve vytvoření Národního kriminálního úřadu nebude vedení Policie České republiky nadále pokračovat. „Budeme podporovat takzvaný agenturní model s vysokou mírou autonomie menších, efektivních a flexibilních útvarů, které budou nadále vysoce specializované ve svých problematikách v podřízenosti náměstka policejního prezidenta pro SKPV,“ uvedl k rozhodnutí brig. gen. Tomáš Kubík.

Vznik nového útvaru s celostátní působností

Ve snaze posílit schopnost Policie České republiky efektivně reagovat na aktuální hrozby v oblasti terorismu, extrémismu a kyberkriminality, dojde k  oddělení těchto problematik ze struktury NCOZ SKPV a ke vzniku nového útvaru, který je bude mít v gesci. Policejní prezident Martin Vondrášek k této oblasti uvádí: „Vznik nového útvaru vyžaduje důkladnou přípravu, která zabere nějaký čas. Po schválení organizační změny ze strany pana ministra vnitra máme záměr v souladu se zákonem o služebním poměru do podzimu vybrat vedení nového útvaru, přičemž s jeho plnohodnotným fungováním počítáme k prvnímu lednu 2023.“  Za účelem bezproblémového přechodu problematik pod nově vznikající útvar byla včerejšího dne na Policejním prezidiu ČR zřízena specializovaná pracovní skupina, která má za úkol pomoci novému vedení hladký vznik útvaru zajistit. Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV plní a bude plnit své úkoly i nadále. „Jsme připraveni se na vzniku nového útvaru podílet a zároveň plnohodnotně zajistit plnění našich úkolů i s ohledem na blížící se předsednictví České republiky v Radě EU,“  doplnil plk. Jiří Mazánek.

10. června 2022
pplk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí policejního prezidenta

vytisknout  e-mailem