Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Organizační struktura

Organizační struktura ÚOKFK byla navržena tak, aby umožňovala co nejefektivnější plnění úkolů vyplývající z věcné a funkční příslušnosti útvaru a aby jeho jednotlivé organizační články svojí činností postihly celé území ČR. Organizační články útvaru působí v těchto městech:

Centrála s vedením a 8 odbory v Praze.

Expozitury v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Města, ve kterých jsou expozitury zřízeny, představují centra hospodářského a společenského života, zároveň soustředění řídících státních a regionálních orgánů, s nimiž orgány činné v trestním řízení udržují spolupráci při prošetřování trestné činnosti.

Na centrální úrovni bylo ustanoveno osm odborů:

Odbor korupce
Odbor závažné hospodářské trestné činnosti
Odbor daní
Odbor výnosů a praní peněz

Odbor kancelář ředitele útvaru
Odbor analytiky
Odbor informatiky
Odbor mezinárodní spolupráce a metodiky


Útvar se ve své činnosti řídí organizačním řádem a je organizačním článkem policie specializovaným pro odhalování korupce a finanční kriminality, včetně kriminality daňové a trestných činů spáchaných v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti patřící do příslušnosti útvaru, jako nedílné součásti závažné hospodářské kriminality, který v rámci své působnosti odpovídá především za plnění úkolů při odhalování, prověřování, vyšetřování a dokumentaci trestných činů spadajících do věcné a funkční příslušnosti útvaru v rozsahu stanoveném právními předpisy a akty řízení.

archiv k - 31. 07. 2016

vytisknout  e-mailem