Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Organizační řád, organizační struktura NCOZ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel se domáhal poskytnutí informací z NCOZ:

„…1. Organizační schéma, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, vše v aktuálním znění
2. Jmenný seznam příslušníků i zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucího oddělení po organizačních jednotkách v rozsahu hodnost, titul, jméno, příjmení, vznik i zastávaná funkce, rok narození, příslušnost ke KSČ před rokem 1990
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 a 2021 včetně statistiky
4. Úplný výpis z elektronického informačního systému, kde je obsaženo mé jméno v rozsahu spisová značka, pověřená osoba, předmět záznamu, účastníci a stav řízení včetně skartační lhůty …“

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytl tyto informace:

Ad 1)
Organizační struktura NCOZ (pozn. údaje k 3. říjnu 2022)

Ředitel NCOZ

Náměstek ředitele pro podporu výkonu

Náměstek ředitele pro výkon I.

 • Sekce zločineckých struktur
 • Sekce terorismu a extremismu
 • Expozitura České Budějovice
 • Expozitura Plzeň
 • Expozitura Ústí nad Labem
 • Expozitura Hradec Králové


Náměstek ředitele pro výkon II.

 • Sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce
 • Sekce finanční kriminality
 • Sekce kybernetické kriminality
 • Expozitura Brno
 • Expozitura Olomouc
 • Expozitura Ostrava

Povinný subjekt po posouzení žádosti sdělil, že NCOZ vlastní pracovní řád nevydala a postupuje podle nařízení Ministerstva vnitra č. 48/2012, kterým se vydává pracovní řád. 
Poskytnutí pracovního řádu, spisového řádu a skartačního řádu bylo s odkazem na ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. podmíněno zaplacením úhrady ve výši nákladů spojených s pořízením kopií. Vzhledem k tomu, že do stanovené lhůty nebyla požadovaná úhrada zaplacena, tato část žádosti byla odložena.
Povinný subjekt zároveň vydal ve vztahu k požadovanému organizačního řádu NCOZ rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.

Ad 2)
Povinný subjekt poskytl žadateli přehled vedoucích příslušníků NCOZ v rozsahu hodnost, titul, jméno, příjmení, rok narození, vznik zastávané funkce (pozn. údaje k 3. říjnu 2022).

 • ředitel útvaru: plk. JUDr. Jiří Mazánek, nar. .........., ve funkci od 1.8.2018
 • náměstek ředitele pro podporu výkonu: plk. Mgr. Radek Nezbeda, nar. ........., ve funkci od 1.10.2020
 • náměstek ředitele pro výkon I.: plk. Mgr. Richard Ohnoutka, nar. .........., ve funkci od 1.5.2019
 • náměstek ředitele pro výkon II.: plk. Mgr. Zdeněk Novák, nar. ........., ve funkci od 1.5.2019

Přehledem o příslušnosti příslušníků útvaru ke KSČ před rokem 1990 NCOZ nedisponuje, ani dle platných právních předpisů takovouto evidenci vést nemůže.

Ad 3)
Poskytnutí informací bylo s odkazem na ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. podmíněno zaplacením úhrady ve výši nákladů spojených s pořízením kopií. Vzhledem k tomu, že do stanovené lhůty nebyla požadovaná úhrada zaplacena, tato část žádosti byla odložena.

Ad 4)
Vzhledem ke skutečnosti, že tento druh dotazu nespadá do působnosti NCOZ, byla žádost po bodem č. 4 postoupena k přímému vyřízení odboru pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezidia ČR. 

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej  
NCOZ SKPV

vytisknout  e-mailem