Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Roční bilance kriminality

PRAHA VENKOV-JIH – Statistika trestné činnosti na územním odboru Praha venkov-JIH za rok 2020. 

Za období od 1. ledna do 31. prosince 2020 v rámci územního odboru Praha venkov-JIH bylo zaevidováno 1 827 trestných činů. Oproti roku 2019 ve stejném období došlo k poklesu celkové kriminality o 352 trestných činů. Z celkového počtu (1 827) statisticky evidovaných trestných činů ve sledovaném období převládá obecná kriminalita s 1 463 trestnými činy, což je o 289 méně, než za stejné období v roce 2019. V oblasti hospodářské trestné činnosti došlo rovněž ve zmiňovaném období roku 2020 (124) k poklesu o 53 případů než v roce 2019.
V problematice obecné kriminality převládají případy majetkové trestné činnosti. Ve sledovaném období roku 2020 bylo zaevidováno z této oblasti 1 029 trestných činů, kdy z tohoto celkového počtu jsou s nejvyšším počtem zastoupeny krádeže prosté (427) a krádeže vloupáním (400).

Obecná kriminalita představuje nejvýznamnější část celkové kriminality, o čemž svědčí její podíl na celkové kriminalitě. Obecná kriminalita v sobě představuje jak formu násilného jednání, tak i formy nenásilné, které svoji společenskou nebezpečností významně ovlivňují veřejné mínění občanů o své bezpečnosti.
Pod pojem obecné kriminality zařazujeme všechny trestné činy, které dělíme:
- násilná trestná činnost;
- mravnostní trestná činnost;
- majetková trestná činnost;
- ostatní (např. trestná činnost mládeže a páchané na mládeži).


Hospodářská kriminalita je ve své podstatě kriminalitou nenásilnou s mimořádným sociálním a ekonomickým dopadem na vnitřní stabilitu státu.
Pod pojem hospodářské kriminality spadají trestné činy z oblasti daní a poplatků, účetnictví, padělání peněz, směnek, šeků a platebních karet, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti neboli tzv. praní špinavých peněz, úpadkové delikty, trestné činy související s veřejnými soutěžemi a dražbami, ale také protiprávní jednání v oblasti životního prostředí a ochrany autorských a průmyslových práv. Z majetkových deliktů jsou především známy případy tak zvaného tunelování bank a kampeliček, různé formy zpronevěr (defraudací) a podvodů. V souvislosti s rozvojem vědy a techniky nabývá v poslední době na významu i boj proti počítačové kriminalitě.
Rozsah této trestné činnosti neustále roste, má charakter organizovaného zločinu s mezinárodním prvkem; charakteristickým rysem je vysoká latence.

Další informace ke statistickýmúdajům ke kriminalitě naleznete zde nebo na tomto odkazu.


por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
26. ledna 2021

Odkazy do noveho okna

ÚO PVJ kriminalita za rok 2020

ÚO PVJ kriminalita za rok 2020 

Detailní náhled

ÚO PVJ obecná kriminalita za rok 2020

ÚO PVJ obecná kriminalita za rok 2020 

Detailní náhled

ÚO PVJ majetková kriminalita za rok 2020

ÚO PVJ majetková kriminalita za rok 2020 

Detailní náhled

Kriminalita na územních odborech 2020

Kriminalita na územních odborech 2020 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem