Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

HODONÍN: Rady tělesně postiženým občanům

 

        RADY TĚLESNĚ POSTIŽENÝM OBČANŮM

 

Tělesně postižení, invalidní občané mohou být více než ostatní vystaveni fyzickým napadením. Jsou mnohem bezbrannější vůči útočníkům, kteří s jejich postižením a z něj plynoucí sníženou  schopností obrany předem počítají.
Tady je pár rad, které by vám měli pomoci při prevenci, tak i v případě, že by jste se stali obětí zločinného napadení:

Předvídejte a pokud možno se vyhýbejte situacím a lokalitám, kde hrozí zvýšené nebezpečí napadení - neosvětlené parky , opuštěné parkoviště apod.
Již předem si ujasněte, jak budete v případě blížícího se útoku reagovat - neohroženým postojem, křikem aj.
Zvažte vaše volby v těchto situacích a procvičujte svou reakci, abyste ji dokázali v nečekané situaci vyvolat automaticky. Vaše okamžitá reakce může i odradit útočníka, který naopak počítá s výhodou momentu překvapení.

Nikdy nehovořte s neznámými osobami po telefonu o tom, že žijete osaměle nebo že jste tělesně postižení.

Vstupní dveře svého bytu opatřete dveřním kukátkem. Ujistěte se, že máte na vstupních dveřích a oknech instalované bezpečné zámky a vždy je zamykejte, a to i tehdy, když jste doma.
Předem si promyslete možné únikové cesty ze všech místností ve vašem bytě či domě, které použijete v případě náhlého ohrožení - vloupání, požáru nebo živelné pohromy.

Nikdy neotvírejte dveře cizím osobám. Vždy si předem ověřte návštěvníkovu totožnost a účel jeho návštěvy.
Ověřujte si vždy identitu obchodních zástupců, kteří k vám přicházejí s nabídkou zboží - nejlépe zpětným telefonátem na jejich firmu.

Neuzavírejte objednávky zboží po telefonu ani neposkytujte prostřednictvím telefonu finanční příspěvky a dary např. na dobročinné účely. Volajícího požádejte o zaslání potřebných informací poštou, abyste je mohli prostudovat a zodpovědně se rozhodnout.

V případě, že uzavíráte objednávku na zboží, ujistěte se před jejím podpisem, že jste byli seznámeni se všemi podmínkami, a že jim rozumíte. Pokud trpíte poruchou zraku, požádejte o přečtení smlouvy některou vám známou důvěryhodnou osobu.

Na cesty se - pokud je to možné - vydávejte jen v doprovodu někoho známého. Cestujte raději ve skupině, zaručuje to vaši větší bezpečnost. O svých cestovních plánech informujte předem svou rodinu a nejbližší známé - zejména o cíli vaší cesty a vašem předpokládaném návratu. Při čekání na autobusové nebo vlakové stanici se pokud možno zdržujte uvnitř skupiny čekajících, co nejblíže k ostatním pasažérům.

Během cesty svá osobní zavazadla držte raději při sobě, neodkládejte je na podlahu nebo okolní sedadla.
Věnujte zvýšenou pozornost lidem ve vašem nejbližším okolí, zejména ve chvílích, kdy z vlaku nebo autobusu vystupujete.

Pokud je to možné, neplaťte při cestování hotově, používejte předplacené jízdenky a platební kartu, u které nesmíte mít samozřejmě napsaný identifikační kód.

Pokud jste postižen poruchou řeči nebo sluchu, mějte vždy u sebe potřebné komunikační pomůcky.


Zdroj: časopis Policista


                                                                        nprap. Polášková Radka,PIO Hodonín

vytisknout  e-mailem