Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Operační program Životní prostředí

 

                                                             

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje předložilo do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 osm projektových žádostí na spolufinancování revitalizace objektů vlastněných a užívaných krajským ředitelstvím a to v rámci výzev: 

 • 19. výzva, prioritní osa 5 – energetické úspory, specifický cíl 5.1 – snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Název projektu:

OPŽP - ÚO Domažlice – zateplení budovy 01,

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001663

OPŽP - ÚO Domažlice – zateplení budovy 02,

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001665

OPŽP - ÚO Domažlice – zateplení budovy 04,

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001666

OPŽP - ÚO Domažlice – zateplení budovy 05+06,

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001667

OPŽP - ÚO Domažlice – zateplení budovy 07,

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001668

 • 39. výzva, prioritní osa 5 – energetické úspory, specifický cíl 5.1 – snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Název projektu:

OPŽP - ÚO Domažlice – zateplení budovy 03/II,

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004276

Předmětem projektů jsou objekty Územního obvodu Domažlice. Tepelně technické vlastnosti původních konstrukcí budov již neodpovídají současným požadavkům na stavební objekty. Zastaralý je i systém vytápění objektů z centrální plynové kotelny parou. V rámci plánované revitalizace budov budou provedeny zateplovací práce na obvodovém plášti i třešní konstrukci, vyměněny okenní a dveřní výplně a bude vybudován nový zdroj vytápění celého areálu ÚO Domažlice.

Podíl finančních prostředků Evropské unie na projektech bude činit z Operačního programu Životní prostředí 40% všech způsobilých výdajů a z podprogramu samostatného oddělení programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí „Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru“ 45% všech způsobilých výdajů.

Vlastní podíl krajského ředitelství bude činit 15% všech způsobilých výdajů a výdaje, které vzniknou nad rámec schváleného projektového rozpočtu, musí být také pokryty vlastními finančními prostředky.

Předpokládaný finanční objem za všechny projekty celkem činí 51,8 milionů Kč z tohoto:

 • podíl EU činí 20,9 milionů Kč
 • vlastní podíl krajského ředitelství činí 3,7 milionů Kč
 • nezpůsobilé výdaje činí 27,2 milionů Kč

 • 70. výzva, prioritní osa 5 – energetické úspory, specifický cíl 5.1 – snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Název projektu:

UV955/2016 - OPŽP - OOP Blovice - snížení energetické náročnosti budovy,

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006535

Předmětem projektu je revitalizace objektu Obvodního oddělení Blovice. Objekt již nesplňuje požadavky kladené na technickou způsobilost staveb. Z toho důvodu bude zateplen obvodový plášť, v případě potřeby vyměněny výplně otvorů, vyměněny stávající zastaralé plynové zdroje tepla, upraven systém ohřevu teplé vody a systém vytápění. Projekt je orientován na snížení energetické náročnosti budovy. Jeho realizace bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, úsporu finančních prostředků a úsporu energie.

Podíl finančních prostředků Evropské unie na projektech bude činit z Operačního programu Životní prostředí 50% všech způsobilých výdajů a z podprogramu samostatného oddělení programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí „Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru“ 45% všech způsobilých výdajů.

Vlastní podíl krajského ředitelství bude činit 5% všech způsobilých výdajů a výdaje, které vzniknou nad rámec schváleného projektového rozpočtu, musí být také pokryty vlastními finančními prostředky.

Předpokládaný finančních objem projektu činí celkem 3,23 milionů Kč z tohoto:

 • podíl EU činí 1,9 milionů Kč
 • vlastní podíl krajského ředitelství činí 0,1 milionů Kč
 • nezpůsobilé výdaje činí 1,23 milionů Kč

Název projektu:

UV955/2016 - OPŽP - OOP Úněšov - snížení energetické náročnosti budovy,

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006538

Předmětem projektu je revitalizace objektu Obvodního oddělení Blovice. Objekt již nesplňuje požadavky kladené na technickou způsobilost staveb. Z toho důvodu bude zateplen obvodový plášť, v případě potřeby vyměněny výplně otvorů, vyměněny stávající zastaralé plynové zdroje tepla, upraven systém ohřevu teplé vody a systém vytápění. Projekt je orientován na snížení energetické náročnosti budovy. Jeho realizace bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, úsporu finančních prostředků a úsporu energie.

Podíl finančních prostředků Evropské unie na projektech bude činit z Operačního programu Životní prostředí 50% všech způsobilých výdajů a z podprogramu samostatného oddělení programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí „Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru“ 45% všech způsobilých výdajů.

Vlastní podíl krajského ředitelství bude činit 5% všech způsobilých výdajů a výdaje, které vzniknou nad rámec schváleného projektového rozpočtu, musí být také pokryty vlastními finančními prostředky.

Předpokládaný finančních objem projektu činí celkem 2,78 milionů Kč z tohoto:

 • podíl EU činí 2,03 milionů Kč
 • vlastní podíl krajského ředitelství činí 0,11 milionů Kč
 • nezpůsobilé výdaje činí 0,64 milionů Kč

vytisknout  e-mailem