Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Operační důstojník

Žadatel se domáhal informací ohledně „povinností a podmínek postoupení pravomocí sloužícímu operačnímu důstojníkovi, především na úrovni kraje a případně územního odboru“. 

 Konkrétně požadoval odpovědi na následující otázky:

1. Který zákon či předpis upravuje pravomoci operačního důstojníka?

2. Kdy a za jakých okolností má operační důstojník pravomoc převzít rozhodovací pravomoc?
 
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Pravomoci policisty operačního střediska (operačního důstojníka) nejsou stanoveny v žádném právním předpise (zákoně). Činnost a úkoly operačních středisek jsou upraveny závazným pokynem policejního prezidenta č. 109/2009, o operačních střediscích. Tento interní akt řízení se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. Okolnosti, kdy policista operačního střediska může převzít rozhodovací pravomoc, jsou definovány ve výše uvedeném interním aktu řízení. Jedná se zejména o případy nebezpečí z prodlení, nebo hrozí-li závažné následky, kdy policista operačního střediska má za povinnost organizovat, zabezpečit a samostatně řídit nezbytná opatření. Musí přitom postupovat v souladu s vypracovanými typovými plány. Policisté operačních středisek dále organizují a operativně řídí opatření k řešení bezpečnostní situace v případě nepřítomnosti nebo nedosažitelnosti příslušných vedoucích policistů. O všech přijatých opatřeních však musí neprodleně informovat příslušné vedoucí policisty.        

PhDr. Jiří Vokuš, 16. června 2015

vytisknout  e-mailem