Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Opatrně se zábavní pyrotechnikou!

KRAJ - Silvestrovské oslavy konce roku se blíží a k nim neodmyslitelně patří i zábavní pyrotechnika. Buďte opatrní při její koupi a zejména při jejím používání! 

Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, kterými by se měli řídit ti, kteří si ji zakoupí. V opačném případě se mohou oslavy konce roku změnit v nepříjemnou událost, kdy dojde k vážným zraněním, úrazům či škodám na majetku.

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky?

Při používání zábavné pyrotechniky se vždy řiďte návodem!

 • Zábavní pyrotechniku kupovat ve stálých prodejnách nikoli u stánků na tržištích, i když  zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji - vlhkost a mráz ho může poškodit a  znehodnotit.
 • Nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce či dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti.
 • Výrobky kupovat jen v původním balení výrobce. Nekupujte zboží, které je již   přebalené.
 •  Při používání pyrotechniky je vždy důležité pečlivě se řídit návodem.
 • Odpalovat vždy pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat!
 •  Při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani na druhé.
 •  S pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti, odpalovat by ji měl střízlivý člověk.
 •  V žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty.
 •  Kupované výrobky se nesnažit doma ještě vylepšit - riziko úrazu je příliš vysoké.
 •  Pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem.
 •  Rodiče by měli dětem zakázat sbírat nevybuchlé petardy. Měli by je poučit o tom, že na  takové předměty nesmějí sahat.
 •  Při selhání odpalu vždy vyčkat minimálně 10 minut (nebo dle návodu i více), než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat! Nedodržení této zásady, je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou!

Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Proto je třeba vždy postupovat podle návodu. Při nákupu je lepší se vyhnout pochybným prodejcům a zajít třeba do velkého obchodního domu nebo specializované prodejny, kde je větší záruka, že se zde nebude prodávat neschválené nebo závadné zboží. Nelegálně dovážené a neověřené zboží a rovněž tak amatérsky vyráběná pyrotechnika může být velmi nebezpečná. Z hračky se může změnit na skutečnu bombu. Nebezpečí úrazu může hrozit také na hromadných oslavách na náměstích a podobných místech, kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují ji přímo na těchto místech. Malé děti a domácí zvířata by se na tyto atrakce z důvodu bezpečnosti neměli s sebou brát.

Výrobky zábavní pyrotechniky se dělí do několika kategoriích nebezpečnosti, a tím se mohou občané při nákupu řídit a rozhodnout se pro určitý druh výrobku.

Kategorie F1
Je nejméně nebezpečná pyrotechnika. Patří sem prskavky, bouchací kuličky, praskací provázky, třaskaviny, menší rotující předměty, pistolové kapsle… Pouze tato zábavní pyrotechnika může být i ve stánkovém prodeji. Tato zábavní pyrotechnika je od 15 let. 
 
Kategorie F2
U této zábavní pyrotechniky hrozí malé nebezpečí. Patří sem petardy, římské svíce, menší rakety, menší kompakty, větší prskavky, bengálské ohně, větší rotující předměty… Tato zábavní pyrotechnika je od 18 let. 
 
Kategorie F3
Zde patří středně nebezpečná pyrotechnika. Např. dělobuchy, větší římské svíce, menší kulové pumy, větší kompakty… Tato zábavní pyrotechnika je od 21 let.
 
Kategorie F4
Tutu zábavní pyrotechniků smí jen používat osoby které mají průkaz odpalovače pyrotechniky, který vydává Český báňský úřad.


Pyrotechnika se v posledních letech stala velmi populární. Příchod nového roku oslavuje tímto způsobem stále více osob. Proto je třeba manipulovat s pyrotechnikou bezpečně a neohrozit tak sebe ani své okolí.

Použitím pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní ohrožení života a zdraví osob nebo nebezpečí vzniku škody na majetku (např. odpálením pyrotechnického výrobku na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti jiných osob) se může dopustit trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti dle § 273 trestního zákona. V případě, že způsobí při odpalování pyrotechnického výrobku škodu na majetku, může se osoba dopustit trestného činupoškození cizí věci dle § 228 trestního zákona. Pokud použitím pyrotechnického výrobku  osoba zapříčiní smrt jiné osoby, může se dopustit trestného činu usmrcení z nedbalosti (§ 143 trestního zákona), v případě zranění jiné osoby, trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákona) nebo ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákona).

Policisté z Libereckého kraje přejí všem občanům šťastný a pohodový vstup do nového roku 2021, bez újmy na zdraví, bez tragických nehod, bez škod na majteku, a aby byl pro všechny nastupující rok více poklidný, plný zdraví, lásky a spokojenosti. 
 

30. 12. 2020
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem