Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zajímavosti - archiv

Souhrnné zpravodajství z Rychnovska

 
Zpravodajství do 30. 10. 2009

 20. října 2009
Upozornění pro občany
Z důvodu omezení dodávky elektrické energie dne 22. října 2009 v době  od 12:00 do 15:00  bude omezen provoz na Obvodním oddělení Policie České republiky.
Děkujeme za pochopení.
npor. Vlastimil Branda
vedoucí oddělení
30. září 2009
Beseda na horách 
Základní školu Dobruška   navštívili v rámci jejich výuky rychnovští policisté
14. září 2009
Návštěvníci Orlických hor - pozor !
Bohužel i v těchto malebných lokalitách se vyskytují nenechavci, kteří často návštěvníkům hor jejich rekreační pobyt pokazí.
10. září 2009
"Začni myslet ! Jinak zaplatí jiní."
Zpravodajský portál "Orlický.net" ve spolupráci s rychnovskou policií vytvořil shot "Začni myslet ! Jinak zaplatí jiní." Reaguje v něm na několik tragických dopravních nehod, které se během letošního roku staly na rychnovských silnicích a při kterých byli obětmi či podezřelými mladí řidiči krátce po dovršení plnoletosti. Shot byl promítnut i na veřejné projekci 51. ročníku přehlídky amatérských filmů "Rychnovská osmička", kde ho vidělo 1366 diváků. Dalších 500 diváků shot shlédlo prostřednictvím internetu. Shot nabídne Preventivně informační skupina PČR Rychnov nad Kněžnou všem základním a středním školám i autoškolám Rychnovska jako další možný tématický preventivní materiál.
1. září 2009
Akce ZEBRA na Rychnovsku
Dopravně preventivní akce "Zebra se za Tebe nerozhlédne" proběhla první školní den i na přechodech pro chodce na Rychnovsku.
11. srpna 2009
Děkovný dopis městu Dobruška
Nejen v důsledku událostí posledního víkendu (8.-9. srpen 2009) zaslalo vedení Obvodního oddělení PČR Dobruška děkovný dopis jeho starostovi panu Petru Tojnarovi. Policisté v něm děkují za příkladnou spolupráci strážníků Městské policie Dobruška s jejich  obvodním oddělením. Jak uvádějí, činnost strážníků je pro ně velkou oporou při společné práci. Vedení policie zmiňuje jmenovitě i dva strážníky - Adolfa Soumara a Jaroslava Ficence, kteří v neděli 9. srpna 2009 zejména díky jejich profesionálnímu přístupu zadrželi muže, podezřelého z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. V závěru dopisu policisté uvádějí, že jejich dík patří i veliteli Městské policie Dobruška Luboši Adamcovi, který příkladnou spolupráci zastřešuje svým osobním příkladem a přístupem.
por. Mgr. Alena Kacálková
10. srpna 2009

Úspěšná víkendová služba
V uplynulém víkendu se rozhodně nenudili dobrušští policisté. Díky všímavosti spoluobčanů, kteří kontaktovali linku 158, se jim podařilo přímo na místě činu zadržet muže, který se vloupal do rekreačního objektu.
Znovu se také potvrdilo, jak účinná je splupráce s Městskou policií Dobruška. Její strážníci během jediného dne hned dvakrát předvedli na místní oddělení PČR stejného neukázněného řidiče.
por. Mgr. Alena Kacálková

14. července 2009 

Nákupy přes internetové burzy – bezpečný nákup?
Policisté zdejšího oddělení prošetřují v současné době několik případů podvodných prodejů, uskutečněných přes burzy na internetu. Oznámení činěná na policii začínají občané většinou : „Objednal jsem si na internetu v rámci burzy zboží – mobilní telefon, který jsem dle pokynu prodávajícího zaplatil na číslu účtu uvedeného u prodeje, ale po doručení zásilky jsem zjistil, že v zásilce není objednané zboží, ale pouze náhražka- např. prázdné obaly od CD. Adresa prodejce uvedená na zásilce neexistuje a po internetu se mnou odmítá komunikovat, v lepším případě svoji stránku zrušil. Pomozte mi“.
Zde začíná policejní, mravenčí práce, která ne vždy končí vítězným zvoláním – máme ho, tedy podvodného prodejce.
Je tedy otázkou, zda se dá proti těmto podvodným prodejům nějak bránit. Jedním z řešení je platit zboží až po jeho dodání, převzetí a překontrolování, na což však prodejci asi nepřistoupí - tedy zboží na dobírku. Dalším řešením je nákupy provádět jen u zavedených firem a vyhnout se náhodným nákupům a zklamání, případně nákupy provádět v „kamenných“ obchodech.
V žádném případě se nechceme dotknout velké většiny poctivých prodejců prodávajících prostřednictvím internetových služeb. Chtěli jsme jen poukázat na zneužívání této formy prodeje a důvěřivosti zákazníků a ochránit je před případným zklamáním z nepoctivého prodeje.
npor. Vlastimil Branda
vedoucí oddělení
8. července 2009 
Policisté besedovali
V průběhu měsíce června 2009 uspořádali policisté Obvodního oddělení Policie České republiky ve spolupráci se strážníky Městské policie Dobruška besedy v Mateřských školách v Dobrušce, v Mateřské škole v obci Val a zúčastnili se Dne bezpečnostních sborů v obci Dobré.
Na všech těchto akcí prezentovali svoji činnost, při besedách se soustředili u nejmenších posluchačů na jejich chování v silničním provozu, na rizika, která jim z této účasti mohou hrozit. Vhodnou formou byly nejmenší posluchači poučeni o způsobu svého chování v případě, že je osloví jim neznámá osoba apod.
Besedy byly doplněny o ukázky výstroje a výzbroje, které používá jak Policie České republiky, tak Městská policie Dobruška. Velký zájem vzbudila možnost vyzkoušet si vybavení, ochranné prostředky, policistů zařazených do pořádkové jednotky. Je pravdou, že někteří zájemci se do výstroje schovali téměř celí, což u ostatních přihlížejících vyvolávalo salvy smíchu.
Besedy zpestřené ukázkami výstroje a výzbroje měly mezi zúčastněnými vysoký ohlas, a to nejen mezi dětmi.
Dne 09.07.2009 navštívili naše oddělení žáčci a jejich „tety“ z Mateřské školy Liberk. Po prohlídce prostor policie, ve kterých je vykonávána vlastní služba, byla předvedena výstroj používána policisty pořádkové jednotky, kterou si někteří ze zájemců rovněž vyzkoušeli. Děti si pak prohlédly vybavení služebních vozidel jak Policie České republiky, tak i vozidla Městské policie Dobruška. Ti nejodvážnější si vyzkoušeli, jak to vypadá i v policejní cele. Dětem byly předány upomínkové předměty.
Máme zato, že takto pořádané akce již mezi nejmenšími zájemci přinesou své ovoce, odstranění stávajících bariér mezi občany a policisty a zvýší tím prestiž policejního sboru.
npor. Vlastimil Branda
vedoucí oddělení
3. července 2009 

Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě spáchané na území Policie České republiky, Krajské ředitelství Východočeského kraje, Územní odbor vnější služby - Obvodního oddělení Dobruška

za období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009
_______________________________________________________________________________________

Obvodní oddělení Policie České republiky Dobruška působí na území, které je tvořeno katastry obcí Bačetín, Bohdašín, Bystré, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Podbřezí, Sedloňov, Sněžné a Val. Jedná se o teritorium o rozloze 184,63 km2 , na kterém trvale žije přes 12 000 obyvatel.. Stav policistů na útvaru se stabilizoval na počtu patnácti.

Úsek trestných činů
Za hodnocené období prvního pololetí roku 2009 bylo statisticky vykázáno 107 trestných činů spáchaných na území zdejšího oddělení, kdy rozložení nápadu je uvedeno v přiložené tabulce. Zpracováno bylo 107 trestních spisů. Nápadem trestné činnosti jsme se za toto období zařadili v rámci Územního odbor vnější služby Rychnov nad Kněžnou na druhé místo, a to za Obvodní oddělení P ČR Rychnov nad Kněžnou - evidováno 178 trestných činů.
Ze statisticky vykazovaných 107 trestných činů byl u 47 případů zjištěn pachatel, objasněno bylo tedy 43,93%. V rámci celého Územního odboru Rychnov nad Kněžnou došlo ve stejném období ke spáchání 665 trestných činů, objasněno bylo 358 věcí, což znamená 53,83 % objasněnosti.
Dlouhodobě nejvyšší nápad trestných činů je v rámci města Dobrušky, na druhé místo pomyslné tabulky za toto období se dostala Obec Ohnišov.
Z počtu spáchaných 60 majetkových trestných činů bylo objasněno pouze 14 případů, z 24 případů vloupání bylo objasněno 7 věcí. U případů vloupání do různých objektů došlo k jejich  nárůstu Na úseku krádeží prostých (mezi které se započítávají např. vykradené sklepy,vykradená motorová vozidla, krádeže volně odložených věcí apod., došlo ke spáchání celkově 26 trestných činů – pokles proti roku 2008, objasněny byly pouze 3 případy. Do této skupiny patří případy krádeží peněženek obsahujících jak osobní doklady a peníze, tak zejména platební karty, u kterých mají poškození mnohdy uvedeno své PIN číslo, čímž pachateli výrazně zjednodušují možnost výběru peněz v bankomatech nebo nákupu zboží a jeho následnou úhradu Objasnění těchto případů je poměrně složité. Proti minulému období došlo prakticky k vymizení nápadu krádeží barevných kovů.
K nejzávažnějším případům spáchané trestné činnosti patří opakované podvodné vylákání peněz na starších občanech, opakované případy vloupání do sklepních kójí, krádeže jízdních kol, krádeže a vloupání do motorových vozidel.
Na úseku násilné trestné činnosti jsou evidovány 3 trestné činů, objasněny byly dva případy.
V prvním pololetí roku bylo 18 případů známé trestné činnosti zpracováno v tzv. zkráceném přípravném řízení, kdy od sdělení podezření ze spáchání trestného činu určité osobě do doby předání spisu příslušnému soudu nesmí uplynout lhůta delší 14 dnů. Zde se jedná zejména o trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky – alkohol u řidičů motorových vozidel, řízení motorových vozidel bez příslušného řidičského oprávnění a řízení motorových vozidel v době vysloveného zákazu činnosti, a také drobné krádeže.
Na úseku hospodářské trestné činnosti bylo šetřeno zejména Službou kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Rychnov nad Kněžnou 11 trestných činů, kdy v šesti případech byl zjištěn pachatel. Do této oblasti patří právě již uvedené odcizené platební karty, kdy tyto případy negativně ovlivňují objasňování dané skupiny trestných činů.
Vlastní pátrací činností bylo vypátráno sedm osob v celostátním pátrání, které byly následně dle požadavku dodány k soudům, případně do výkonu trestu odnětí svobody. Dále byly zajištěny 24 osoby pro podezření ze spáchání přestupků, nebo trestných činů, z nichž bylo 9 umístěno pro podnapilost na Protialkoholní záchytnou stanici. Dvě osoby byly zatčeny na základě vydaného příkazu k zatčení soudem, dvě osoby předvedeny podle Zákona o PČR a jedna osoba zadržena dle trestního řádu.

Úsek přestupků
Na úseku přestupků bylo evidováno, prošetřováno a vyřízeno celkově 177 spisů, které znamenají v celkovém souhrnu 206 skutků – přestupků. Z tohoto počtu bylo 84 řešeno uložením blokové pokuty, uložená částka na pokutách je 86.300 Kč, k následnému vymáhání bylo předáno 37 případů uložených blokových pokut v celkové výši 48.500 Kč. K projednání příslušným správním orgánů bylo oznámeno 69 věcí. Třináct přestupců na úseku dopravy bylo oznámeno do systému BODYS, jedná se o přestupce, kteří spáchali přestupek v dopravě, za který se přiděluji tzv. trestné body.
V daném období bylo policisty OOP Dobruška ve spolupráci se strážníky Městské policie Dobruška zadrženo 11 řidičů, kteří řídili motorové vozidlo po požití alkoholických nápojů. Byl řešen jeden přestupek na úseku toxikomanie a jeden případ zjištěného podávání alkoholických nápojů osobám mladistvým.
Za první pololetí nebylo ze strany policistů zdejšího oddělení využito ani v jednom případě možnosti vykázání násilnické osoby z bydliště, v prošetřovaných případech nebyly dány zákonem stanovené podmínky.
Na řešení a postihu přestupců v dopravě se podílí výrazně Dopravní policie Rychnov nad Kněžnou. Přestupky ve městě Dobruška, a to jak na úseku dopravy, tak i na úseku veřejného pořádku, výraznou měrou odhaluje a řeší v rámci svých pravomocí Městská policie Městského úřadu Dobruška. Vzhledem k neustále se měnícím zákonným podmínkám pro měření rychlosti, nebyly v daném období pořádány společné akce se strážníky Městské policie Dobruška v takovém rozsahu, který by výrazněji ovlivnil kázeň řidičů jak v Dobrušce, tak i jejím okolí.

Úsek další administrativní činnosti
Na tomto úseku bylo zpracováno 317 různých dožádání soudů a dalších orgánů a organizací, včetně doručování zásilek, kterých jsme doručili 28. Mimo tato dožádání bylo formou spolupráce vyřízeno na 300 žádostí o spolupráci a pátrání po osobách v  podobě elektronického spisu.

Spolupráce s Městským úřadem Dobruška, obecními úřady a Městskou policií Dobruška
Spolupráce s jednotlivými obecními úřady, která je zajišťována policisty s územní odpovědností, je na uspokojivé úrovni. Velmi dobrá je spolupráce s Městským úřadem Dobruška, dochází k vzájemnému informování o připravovaných akcích a požadavcích na spolupráci při jejich zajišťování. Dlouhodobě je dobré úrovni spolupráce s Městskou policií Dobruška.
V měsíci květen 2009 byla podepsána mezi Městem Dobruška a Policií České republiky,. Obvodní oddělení Dobruška „Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“, která specifikuje postavení a úkoly jednotlivých subjektů při plnění daného úkolu.
Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, Požární stanicí Dobruška nedošlo k žádným změnám, spolupráce je dlouhodobě na vysoké úrovni.
V prvním pololetí roku jsme se spolupodíleli na zajištění průběhů společenských a kulturních akcí, kdy k nejvýznamnějším patřil „ Den složek integrovaného záchranného systému“ který se uskutečnil v červnu na nám. F.L. Věka v Dobrušce.
Dále pokračujeme v přibližování práce policie veřejnosti a to jednak pořádáním besed na základních i mateřských školách, účastí na akcích prezentujících naši práci a v neposlední řadě publikováním našich výsledků ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách Policie České republiky. V prvním pololetí se rozběhla akce „Poznej svého policistu“, jejímž cílem je seznámit občany s policistou, který má jejich obec, ulici a jejich dům přidělen do svého služebního okrsku, seznámit blíže občany s naší prací a hledat formy vzájemné spolupráce ke zlepšení bezpečnostní situace právě v bydlišti každého jednotlivého občana.
Z pohledu bezpečnostní situace na teritoriu OOP ČR Dobruška došlo v hodnoceném období k nepatrnému poklesu nápadu trestné činnosti, objasněnost případů se pohybuje na srovnatelné úrovni s předcházejícími lety. Nedošlo k závažnému narušení veřejného pořádku, kdy by bylo nutno nasazovat zvýšený počet pořádkových sil Policie České republiky. Nebyly ani zjištěny žádné signály, které by odůvodňovaly obavy z  výrazného narušení veřejného pořádku.
Policisté našeho oddělení se podíleli dále na plnění úkolů policie nejen v rámci Královéhradeckého kraje, ale i v rámci celé České republiky.
Pro zlepšení komunikace mezi Policií České republiky a občany, městskými a obecními úřady je možno využívat internetovou poštu s adresou :
rkoopdobr@mvcr.cz
komisař npor. Vlastimil Branda
vedoucí oddělení

3. července 2009

Přehled nápadu trestných činů a přestupků v období od 01. ledna 2009 do 30. června 2009
na teritoriu Územní odbor vnější služby Obvodního oddělení Dobruška dle jednotlivých městských a obecních úřadů

U trestných činů se známým pachatelem jsou uvedeny všechny prošetřované případy, u kterých byly zjištěny poznatky, že je mohla spáchat určitá osoba. Při ukončení šetření mohlo dojít k rozhodnutí, že jednání nemá znaky trestného činu a věc byla ukončena jako přestupek a odevzdána příslušnému správnímu orgánu k projednání, nebo podle příslušného ustanovení trestního řádu odložena.. Tyto případy se nepromítnou do statistického hlášení za dané období, které je citováno v předkládané zprávě.
Do přestupků se známým pachatelem jsou zahrnuty i věci vyřízené dle § 84 zákona o přestupcích - uložením blokové pokuty.


úřad- obec

 


                   TRESTNÉ ČINY


                     PŘESTUPKY


 

celkem

Známý pachatel

neznámý pachatel

celkem

známý pachatel + blokové pokuty

neznámý pachatel

BAČETÍN

4

3

1

5

5

0

BOHDAŠÍN

5

1

4

1

1

0

BYSTRÉ

3

2

1

0

0

0

DEŠTNÉ v O. h.

6

3

3

17

13

4

DOBRÉ

5

3

2

2

2

0

DOBRUŠKA

69

41

28

129

93

36

DOBŘANY

1

1

0

0

0

0

CHLÍSTOV

1

0

1

0

0

0

JANOV

2

1

1

0

0

0

KOUNOV

3

1

2

5

4

1

OHNIŠOV

10

5

5

8

8

0

OLEŠNICE v O.h.

5

3

2

4

3

1

PODBŘEZÍ

2

2

0

3

2

1

SEDLOŇOV

2

2

0

1

1

0

SNĚŽNÉ

1

1

0

2

0

2

VAL

1

0

1

0

0

0

  
 

29. června 2009
Policisté Obvodního oddělení Dobruška zabezpečovali bezpečnost a plynulost silničního provozu při pondělní blokádě zemědělců.
12. června 2009
Jaký byl letošní Den Integrovaného záchranného systému v Dobrušce ?
Náměstí F.L. Věka v Dobrušce patřilo tento pátek  již podruhé složkám IZS. Zástupci Integrovaného záchranného systému se za velkého zájmu malých i velkých diváků opět představili ve Dni bezpečnostních a záchranných složek. Mezi účastníky akce nechyběli ani policisté z Rychnovska. Návštěvníky zřejmě největší akce tohoto druhu v regionu přitahovaly nové policejní vozy i motocykl, převážně malé diváky zase psovodi se svými čtyřnohými kamarády. V neustálém obležení byl i stánek, ve kterém svoji činnosti prezentovali členové pořádkové jednotky. Těžkooděnci se také těšili neobvyklé pozornosti v dopolední a odpolední názorné ukázce své práce mezi neukázněnými spoluobčany.
Fotogalerie zde -  Den IZS
5. června 2009
Den bezpečnostních a záchranných složek Integrovaného záchranného systému opět v Dobrušce
V pátek 12. června 2009 se na Náměstí F.L. Věka v Dobrušce uskuteční 2. ročník rozsáhlé výchovně - propagační akce "Den bezpečnostních a záchranných složek Integrovaného záchranného systému".
Akce se kromě zástupců složek Hasičské záchranné služby Královéhradeckého kraje, sborů dobrovolných hasičů, Zdravotní záchranné služby Královéhradeckého kraje, Armády ČR, Horské služby, Klubu vojáků v záloze, městských policií a dalších zúčastní i Policie ČR. Mezi jednotlivými složkami, kterými se bude Policie ČR v Dobrušce prezentovat, nebude chybět dopravní policie, technické vozidlo služby kriminální policie a vyšetřování a pořádková jednotka s ukázkami své činnosti. Na prezentaci se budou podílet i policisté  místního Obvodního oddělení Dobruška.
Program 2. ročníku Dne IZS v Dobrušce začíná v 10:00 prezentací bezpečnostních a záchranných složek pro školy a končí po 16:00.
Těšíme se na vaši účast !
por. Mgr. Alena Kacálková
4. června 2009
Další z besed, které se zúčastnili policisté Obvodního oddělení Dobruška
Ukázka policejní práce v Plasnici.
15. května 2009
Terčem podvodníků senioři
Pozor na falešné prodejce, zaměstnance nejrůznějších firem a žadatele o pomoc v nouzi. Nejen po Rychnovsku se pohybují cyničtí profesionální podvodníci, jejichž drzost a bezcitnost nezná mezí. Neberte na lehkou váhu následující varování.
por. Mgr. Alena Kacálková

 

14. května 2009
Naši policisté se zúčastnili akce nejen pro děti  "Den IZS v Dobrém".  

7. května 2009

Podpis koordinační dohody
Dne 5. května 2009 došlo k podpisu koordinační dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií České republiky - Obvodním oddělením Dobruška, zastoupené vedoucím oddělení npor. Vlastimilem Brandou a Městem Dobruška, zastoupeným starostou Petrem Tojnarem. Účelem této dohody je zejména zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou činnost obou již několik let zdárně spolupracujících stran. Smlouva současně upravuje některé oblasti vzájemné spolupráce (ochrana bezpečnosti osob a majetku; ochrana veřejného pořádku; dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu; pátrání po osobách a věcech; vyšetřování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů; prevence kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností; prohlubování komunikace mezi stranami dohody a veřejností; zkvalitňování práce Policie České republiky ve smyslu veřejnosti) a formy vzájemné spolupráce při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
por. Mgr. Alena Kacálková
20. dubna 2009
Naši policisté v Ústí nad Labem
Klid a pořádek v severočeském městě, do kterého se v sobotu 18. dubna 2009  sjely stovky pravicových extremistů, zajišťovali i policisté z Východočeského kraje. Mezi 1400 policisty, z nichž téměř tisícovka byli těžkooděnci a příslušníci zásahových jednotek, byli i policisté z Rychnovska. Spolu s ostatními svůj úkol - zajistit bezpečnost ve městě - splnili. Fotogalerie zde.
16. dubna 2009
Motorkáři  na silnicích
Nepřispívejte do smutné statistiky nehodovosti, která nás v počtu dopravních nehod motorkářů řadí mezi nejhorší země v Evropě. Raději si pozorně přečtěte rady motorkářům a před jízdou i během jízdy na ně nezapomeňte.
7. dubna 2009
Ukradené kabely i peníze
Výsledek díla neznámého pachatele, který „navštívil“ jeden zemědělský objekt, oznámili poškození hned na začátku týdne na našem oddělení. Zloděj z jednoho zemědělského družstva na Dobrušsku ukradl v době od 2.3 - 1.4. 2009 kabely různých typů a délek. Spolu s nimi si lapka z firmy neoprávněně odnesl i další přístroje. Škoda, kterou majiteli způsobil, je odhadnuta na více než 9.000 korun.
Další nevítanou víkendovou návštěvu zloděje zaznamenali i policisté v jednom horském středisku. V sobotu v Deštném v Orlických horách šetřili vloupání do jednoho z místních rekreačních zařízení. Neznámý pachatel se do jídelny objektu vloupal v sobotu před ránem a ukradl z ní uzamčenou finanční hotovost. Celková škoda, kterou majiteli krádeží i poničeným zařízením způsobil, je odhadnuta na 12.000 korun.
npor. Vlastimil Branda
27. března 2009
Týden ve znamení krádeží
Poslední březnový týden tohoto roku přinesl policistům Obvodního oddělení Dobruška kromě jiného  hned několik krádeží.  Do areálu jedné ze zemědělských společností se v už noci z pátku na sobotu vloupal neznámý pachatel.  Zloděj ukradl součástky z jednoho zaparkovaného zemědělského stroje a majiteli svoji neobvyklou krádeží způsobil škodu 40.000 korun. Vloupání do několika sklepních kójí přímo v Dobrušce přišel policistům v pondělí nahlásit jeden z poškozených. Ze sklepů, do kterých se lapka vloupal mezi 16. - 23. 3.2009,  nenechavec ukradl mimo jiné různé druhy elektrického nářadí a zavařeniny. Policisté prověřují, zda nebylo vykradeno více sklepních kójí. Škoda,  kterou neznámý pachatel majitelům způsobil, je zatím vyčíslena na 2.500 korun. V úterý během dne se zase zloděj vloupal  do jedné stodoly. Z hospodářského objektu ukradl sekačku a motocykl zn. Jawa, čímž majiteli způsobil škodu 4.900 korun. 
Kromě krádeží dobrušští policisté šetří i podezření z trestného činu zpronevěry. Jeden muž z personálu dobrušské restaurace během měsíce března postupně z tržeb podniku zpronevěřil část financí. Peníze místo do poklady putovaly do jeho vlastní kapsy. Majiteli tak náhle schází přes 15.000 korun.
por. Mgr. Alena Kacálková 
23. března 2009
Nejen ukradený kufr 
Špatné vzpomínky na pobyt v České republice si s sebou zpět do vlasti zřejmě odveze občan Belgie, cestující po Rychnovsku. Policistům Obvodního oddělení Dobruška přišel v neděli po sedmnácté hodině osmatřicetiletý turista oznámit, že mu z dálkového autobusu jedné přepravní společnosti neznámý pachatel ukradl zavazadlo. Zloděj  využil okamžiku nepozornosti a  ze zavazadlového prostoru autobusu si odnesl kufr poškozeného. Majiteli krádeží způsobil škodu za více než 56.000 korun.
Během víkendu policisté šetřili i vloupání do  jedné ze zemědělských společností na Dobrušsku. V noci z pátku na sobotu se do areálu vloupal neznámý pachatel a ze zaparkovaného zemědělského stroje ukradl různé součástky. Majiteli svojí těžko pochopitelnou krádeží způsobil nezanedbatelnou škodu 40.000 korun.
por. Mgr. Alena Kacálková
20. března 2009
Z Prahy už bez dokladů 
Ve čtvrtek večer přišel na Obvodního oddělení Dobruška majitel vozu zn. Škoda Octavia nahlásit krádež. Z uzamčeného zavazadlového prostoru  auta mu během dne neznámý pachatel na jednom z parkovišť v obchodní zóně na okraji Prahy ukradl kožené diplomatické tašky, ve kterých byly uloženy kalkulačky, razítka a doklady firmy. Krádež věcí muž zjistil až po příjezdu zpět domů. Majiteli kromě škody za 2.500 korun přibyla i spousta starostí.
Policie ČR varuje řidiče a uživatele vozů - automobil není trezor. Neponechávejte v něm zbytečně osobní doklady, drahé předměty ani další cennosti. Rozhodně je nevystavujte zrakům chtivých lapků. Mylná je i domněnka, že věci uložené v zavazadlovém prostoru jsou v bezpečí. Spoléhejte jen sami na sebe a  cenné věci, které nezbytně potřebujete,  noste raději s sebou.
por. Mgr. Alena Kacálková 

 

18. března 2009
Neopatrnost a nepozornost zase vítězí
Policisté Obvodního oddělení Policie České republiky Dobruška šetří v posledních dvou měsících opakované případy odcizení peněženek z kabelek volně položených na nákupních vozících. Ke krádežím dochází zejména ve větších obchodech, kde jsou k nákupu využívány nákupní vozíky. Zde si nakupující odloží svoji kabelku na háček u vozíku, případně uloží přímo do nákupního vozíku a přestane ji věnovat potřebnou pozornost. Od vozíku se vzdálí s tím, že si jde prohlédnout vystavené zboží v regálech. Tohoto využívají rovněž “nakupující“, kteří však obchody navštěvují se zcela jiných důvodů, než je nákup zde vystaveného zboží. V nestřeženém okamžiku z vozíku odcizí „vystavenou“ peněženku a nepozorovaně obchod opustí. Zděšení majitele peněženky přijde až u pokladny, při pokusu zaplatit své vybrané zboží.
Jelikož případů takto odcizených peněženek narůstá, a to i přes stálé varování a zveřejňování obdobných případů, které jsou policií prezentovány prakticky ve všech sdělovacích prostředcích, upozorňujeme znovu nakupující na nutnost věnovat svým odloženým věcem zvýšenou pozornost a neumožňovat tak “nakupujícím s jiným zájmem“ nakupovat na váš účet.
npor. Vlastimil Branda, vedoucí oddělení 
16. března 2009 
Společná akce se zaměřením na podávání alkoholu mládeži a pátrání po osobách
Dne 13. března 2009 se ve večerních hodinách uskutečnila ve služebním obvodu našeho oddělení bezpečnostní akce se zaměřením na podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let. V rámci uvedené akce bylo provedeno i opatření k zadržení hledaných osob. Akce se zúčastnily hlídky Policie České republiky, Obvodního oddělení Dobruška, hlídka Městské policie města Dobrušky a pracovnice Městského úřadu Dobruška, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
V rámci akce byla provedena kontrola předem vytypovaných objektů, kde se mládež schází a kde byl předpoklad porušení zákona o zákazu podávání alkoholu mladistvým.
Během provedené kontroly nebyl zjištěn žádný případ porušení zákona o zákazu podávání alkoholu, nebyla vypátrána žádná osoba, která by byla vedena v pátracích pomůckách policie.
Uskutečněná akce byla spíše preventivního charakteru a i nadále bude v těchto ze strany zdejšího oddělení pokračováno.
npor. Vlastimil Branda, vedoucí oddělení

12. března 2009

Návštěva polských policistů na Obvodním oddělení Dobruška
Konec prvního březnového týdne tohoto roku přinesl policistům z Rychnovska a Náchodska setkání se svými kolegy z Polské republiky. Zástupci územních odborů vnější služby a kriminální policie a vyšetřování obou regionů se sešli se svými polskými protějšky z Klodska na dvoudenním pracovním setkání 5. - 6. března 2009 v Kounově.
Po dopoledním seznámení všech účastníků se program přesunul z Kounova do Rychnova nad Kněžnou, kde si polští zástupci prohlédli zázemí obou  rychnovských územních odborů. V závěru si se zájmem prohlédli  i v budově sídlící Obvodní oddělení Rychnov nad Kněžnou. Novou přízemní částí polské kolegy provedl vedoucí rychnovského obvodního oddělení npor. Ing. Michal Hirka. Hosty zaujaly zrekonstruované prostory i konkrétní provoz oddělení. Po jeho prohlídce byla pro naše polské přátele připravena prohlídka Muzea zimních sportů, turistiky a zaniklých řemesel v Deštném v Orlických horách.
V pátek dopoledne polští policisté navštívili další dvě obvodní oddělení rychnovského regionu - ve Vamberku a v Dobrušce. I zde naše kolegy ze sousední země zajímaly konkrétní otázky, směřující k provozu oddělení a k výkonu služby.
Mezi oběma stranami byla dohodnuta vzájemná součinnost při řešení trestné činnosti. Policistům se tak usnadní a zefektivní práce nejen v případě potřeby prověřovat optimálně získané poznatky i na území sousedícího státu. Začínající spolupráce je aktuální  i pro rychnovské policisty, kteří se už delší dobu potýkají s krádežemi poblíž polských hranic a mezi podezřelými jsou polští občané.
Závěrem milého setkání bylo vysloveno společné přání, aby tradice obdobných setkání, jaké bylo toto úvodní březnové, úspěšně rozvíjející vzájemnou spolupráci obou sousedících států,  pokračovala i v budoucnu.
por. Mgr. Alena Kacálková
25. února 2009

Orion - Hvězdná soutěž 2009
Upozornění pro občany
Do druhé poloviny zanedlouho vstoupí občanům známá a oblíbená soutěž ORION. Hvězná soutěž 2009 byla zahájena  2. února 2009  a skončí 27. března 2009. Lze očekávat, že se do ní jako každoročně zapojí široká veřejnost. V uvedeném období se bude v rámci soutěže pohybovat po území České republiky speciální tým, který bude navštěvovat domácnosti označené symbolem soutěže.
Zkušenosti z minulých let ukazují, že této situace bohužel zneužívají různí podvodníci. Ti využívají důvěřivosti osob, především seniorů a pod záminkou výhry od Orionu vnikají do domácností, kde se dopouštějí krádeží, převážně peněz.

Zásady, které vám pomohou rozlišit oficiální tým ORION od podvodníků:

1/      Návštěva týmu ORION probíhá pouze v pracovních dnech od 17:00 do 21:00, nikdy ne o víkendu.
2/      Výhra je vždy upravena písemnou formou a finanční prostředky v každém případě předány prostřednictvím bankovního převodu.
3/      Oficiální ORION tým bude v termínu od 2. do 27. února 2009 čtyřčlenný , v termínu od 2. do 27. března 2009 dvoučlenný, oblečení   modré barvy s logem Orion.
4/      Tým zásadně používá vozidlo Opel modré barvy s výrazným označením loga Orion a symboly hry Orion - Hvězdná soutěž.
5/      Členy týmu doprovází moderátor Michal Jagelka.
6/      V případě pochybností o totožnosti týmu je možné ověření na tel. 607 939 937.
7/      V případě podezření z jakéhokoliv pokusu podvodného jednání kontaktujte okamžitě Policii ČR.
 
Pokud budete dodržovat výše uvedené zásady opatrnosti,  osobám, které zneužívají legendu o výhře v soutěži ORION, podstatně ztížíte páchání jejich trestné činnosti. 
11. února 2009
Policisté na běžkách
V úterý 10. února 2009 bylo mohli návštěvníci obce Deštné v Orlických horách a okolí zahlédnout policisty na běžkách. Sportovní výbava se v zimní sezóně stává pro policisty Obvodního oddělení Dobruška nezbytnou součástí. Teritorium, které se z velké části nachází v horském terénu, je s lyžařským vybavením pro jejich každodenní hlídkovou činnost mnohem přístupnější. Policisté na běžkách prováděli preventivní kontroly rekreačních chalup a zařízení, z důvodu odhalení možných pachatelů krádeží, kteří se teď zaměřují zejména na odložené lyžařské vybavení. Zájem lapků o rekreační objekty neustává ani v zimní sezóně, vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám školáků a studentů na Rychnovsku i velké návštěvnosti horských lyžařských středisek stále probíhají tyto preventivní akce. Není tedy nic neobvyklého, pokud návštěvníci zasněžených hor při svých sportovních výkonech hlídku policie na lyžích zahlédnou.
Výzva Policie ČR pro návštěvníky Orlických hor platí i nadále - nenechávejte ve svých vozidlech zbytečně “vystavené“ věci - oděvy, tašky, kabely, doklady, fotoaparáty, tedy předměty, které by se mohly jednoduše stát terčem zájmu nenechavců, kteří na hory rovněž dorazí,  ale se zcela jiným zájmem než je lyžování. Stejně tak si v areálu hlídejte i své volně odložené lyže nebo snowboardy. Zloději se bohužel najdou i tam.
5. února 2009
Vypátrání pohřešované osoby
Ve středu 4.února 2009 oznámila na linku tísňového volání 158 „EŠ“ z Dobrušky, že zhruba od osmé hodiny pohřešuje svého mladistvého syna, který odešel z místa trvalého bydliště, a to zřejmě z obavy před umístěním do diagnostického ústavu. Na základě oznámení se ihned rozjelo aktivní pátrání po mladistvém a ještě v nočních hodinách byla prověřena možná místa výskytu osoby v rámci města Dobrušky a bezprostředního okolí.
V intenzivním pátrání naši policisté pokračovali i od časných ranních hodin následujícího dne 5. února 2009, při kterém provedli prověrky ve škole, kam měl mladistvý docházet, prověrky známých a na dalších zjištěných stycích. Bylo vyhlášeno pátrání v rámci celé České republiky.
Mladistvého nakonec objevila ještě týž den při “procházce“ po Dobrušce hlídka OOP ČR Dobruška, která ho také předala v pořádku dle požadavku pracovnicím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Dobrušce k následnému umístění do diagnostického ústavu.
 A důvod odchodu mladistvého ? Obava z umístění do diagnostického ústavu a  obava ze zamezení dokončení sjednaných  internetových obchodů po umístění do zmiňovaného zařízení.
npor. Vlastimil Branda, vedoucí oddělení
12. února 2009
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Rychnovska - zde
14. ledna 2009
Dobrá spolupráce s Městskou policií Dobruška
Dne 12.01.2009  v podvečerních hodinách byl v obci Dobruška kontrolován hlídkou Městské policie Dobruška při řízení motorového vozidla řidič, místní občan, který svým způsobem jízdy na sebe hlídku upozornil. Při prováděné kontrole byl z dechu řidiče cítit zápach alkoholu, což potvrdila opakovaná dechová zkouška s výsledkem těsně pod jedno promile. Řidiče si k dalšímu řízení převzala hlídka Policie České republiky OOP Dobruška, která řidiče vyzvala k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve, kterému se podrobil. Další řízení proti řidiči nyní závisí na výsledku rozboru krve.
Dne 19.01.2009 byl opět hlídkou Městské policie Dobruška kontrolován řidič z okresu Náchod, který odjížděl od nákupního střediska Discount Plus v Solnické ulici směrem na Rychnov nad Kněžnou. Při prováděné kontrole strážníci zjistili, že řidič není držitelem žádného řidičského oprávnění a provinilce  předali k dalšímu řízení na Policii České republiky. Zde bylo zjištěno, že i když není tato osoba držitelem žádného řidičského oprávnění, vozidlo řídí zcela běžně, o čemž svědčí opakované trestní stíhání pro trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení bez řidičského oprávnění. V současné době je muž v podmíněném odsouzení. Na základě zjištěných skutečností bylo muži opětovně sděleno podezření ze dvou trestných činů - maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení bez řidičského oprávnění, stíhání je vedenou formou zkráceného přípravného řízení.
npor. Vlastimil Branda, vedoucí oddělení
8. ledna 2009
Úspěchy při objasnění vloupání do rekreačních objektů 
V průběhu ledna 2009 se ve spolupráci policistů Obvodního oddělení Policie České republiky Dobruška a rychnovských kriminalistů podařilo objasnit pět případů vloupání do rekreačních objektů v oblasti Deštné v Orlických horách. Při realizaci zadržených pachatelů vyšly najevo i další případy napadení rekreačních objektů, o kterých nevěděli ani samotní poškození, majitelé rekreačních chalup. Vhod pachatelům přišly jak potraviny, tak věci, které lze jednoduše zpeněžit v zastavárnách nebo bazarech. Trestná činnost těchto zadržených osob je v dalším šetření.
Vzhledem k neutuchajícímu zájmu pachatelů o rekreační objekty byly na zdejším oddělení v průběhu měsíců prosinec a ledna uskutečněny pátrací akce se zaměřením na kontroly rekreačních chalup. V těchto akcích bude pokračováno i v následujících měsících. Návštěvníci zasněžených hor se proto při svých sportovních výkonech můžou setkat s hlídkou policie na lyží, která bude kontrolovat jednak zmíněné rekreační objekty, ale bez povšimnutí nezůstanou ani odstavená motorová vozidla, případně volně odložené věci u vleků a sjezdovek.
S ohledem na probíhající zimní sezónu a předpokládaný příliv milovníků zimních sportů proto vyzýváme všechny návštěvníky sportovních areálů, aby ve svých vozidlech neponechávali “vystavené“ věci - oděvy, tašky, kabely, doklady, fotoaparáty, tedy předměty, které by se mohly jednoduše stát terčem zájmu nenechavců, kteří na hory rovněž dorazí,  ale se zcela jiným zájmem než je lyžování.
Pozornost je potřeba věnovat i lyžím, které si návštěvníci odloží při odchodu na jídlo - tzv. je "zapíchnou" do závěje a odejdou se občerstvit. Bohužel, nejsme všichni ještě na takové úrovni jako jinde v světe v zimních střediscích, aby u nás platilo - kde si lyže odložím, tam je také najdu. 

 

7. ledna 2009

Sportovní akce na Deštné v Orlických horách
Ve dnech 31. ledna a 1. února 2009 proběhne ve středisku zimních sportů v Deštném v Orlických horách již tradiční „Orlický maratón“ za předpokladu účasti několika stovek závodníků i diváků. Tato akce přinese určitá omezení v dopravě i v pohybu osob po uvedeném středisku.
Z těchto důvodů bude posílen výkon služby Policie České republiky i ze strany pořadatelů uvedené akce. Z tohoto důvodu žádáme účastníky a návštěvníky akce, aby věnovali zvýšenou pozornost pokynům pořadatelů, a to zejména při parkování svých vozidel.
Nekázní můžete omezit průjezd po místních komunikacích zejména vozidlům zimní údržby, vozidlům záchranných složek, Horské služby a pořadatelů, čímž by mohlo dojít v nejkritičtější situaci i k ohrožení života zraněné osoby, která bude čekat na lékařskou pomoc a odborný zásah.


vytisknout  e-mailem