Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Okrskářem roku se stal poprvé policista z Jablonce

KRAJ - V pondělí 16. prosince 2019 se na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje uskutečnilo slavnostní vyhlášení již 6. ročníku projektu nejlepší "Okrskář roku". 

2V pondělí 16. prosince 2019 se konalo v prostorách Kavárny Pošta Krajského ředitelství policie Libereckého kraje slavnostní vyhlášení vítěze již šestého ročníku projektu "Okrskář roku". Soutěž uspořádal Odbor služby pořádkové policie Libereckého kraje a i v tomto ročníku nad ní převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Kromě Jižní Moravy tento projekt nikde jinde v České republice není.

Slavnostního vyhlášení se zůčastnili čestní hosté primátor statutárního města Jablonec pan doktor Jiří Čeřovský, poslanec Ing. Petr Beitl, tajemník města Jablonce nad Nisou a další významní hosté.

Pozvání také přijali starostové obcí, v nichž mají policisté zapojení do soutěže své okrsky a také členové hodnotící komise, která se skládala nejen z policistů, ale i ze starostů měst a obcí, poslance Ingr. Petra Beitla. 

Úvodního slova se ujal náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro Službu kriminální policie a vyšetřování plk. Ing. Ondřej Musil. Poděkoval za účast v soutěži a zhodnotil její průběh. Ocenil znalosti a vědomosti všech soutěžících a popřál jim hodně úspěchu do další práce. Dále uvedl, že cílem tohoto projektu je prioritně snaha o intenzivnější kontakt  s občany přímo v terénu, kteří se tak mohou v případě potřeby obracet na policistu, kterého znají. A to se policistům daří.

V letošním roce se soutěže  zúčastnilo na tři desítky policistů a policistek z celého Libereckého kraje. Do užšího finále bylo vybráno 10 policistů.

Umístění nejlepších:

1. místo  - pprap. Miroslav SOUKUP - OOP Jablonec - Mšeno

2. místo - prap. Ing. Petr SÝKORA - OOP Semily

3. místo - pprap. Mgr. Pavel ŠIKOLA - OOP Liberec - Vratislavice
 

3Z rukou vítěze loňského Okrskáře 2018 pprap. Jana Šíra  si převzal putovní pohár. 

Vítězný okrskář prap. Miroslav Soukup vnímá soutěž okrskář roku jako:

přínosnou činnost pro výkon služby policie. Navození důvěry u občanů a jejich znalost svého okrskáře přináši studnici informací, které lze následně použít pro samotný výkon služby či zlepšení činnosti v okrsku. Několika desetiletími osvědčená policejní činnost, která má smysl a rozhodně by se nadále měla prohlubovat a preferovat. 

A co se letošnímu okrskáři povedlo?

Zmonitorovat osoby bez domova a jejich vykázání z problematických oblastí a míst na základě stížností občanů. Zajištěné úklidu samotnými "bezdomovci" z jejich strany znečištěného lesa. Dále se mu podařilo aktualizovat a rozšířit seznam domovních důvěrníků a jejich kontaktů. Mezi další zásluhy patří rozšíření projektu "Zabezpečte se" mezi důvěrníky a širší veřejnost. V neposlední řadě se z velké části věnoval i preventivní činnosti v oblasti krádeží věcí z vozidel. 

Členové komise samosprávy se rozhodli udělit speciální cenu za příkladnou spolupráci s místní samosprávou jednomu ze zúčastněných okrskářů, kterou získal:

pprap. Mgr. Pavel Šikola z OOP Liberec - Vratislavice

Závěrečné slovo patřilo náměstku ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro vnější službu plk. Mgr. Pavlu Bartošovi, MBA., který zhodnotil letošní 6. ročník za velmi vydařený, kdy všichni okrskáři vložili do soutěže maximální úsilí, což se také odrazilo na její vysoké úrovni.  Na závěr popřál všem přítomným úspěšný a pohodový rok 2020.


19. 12. 2019
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje 

vytisknout  e-mailem