Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ohleduplnosti není nikdy dosti

MS kraj - Ohleduplnost a dodržování pravidel bezpečné jízdy 

Účastníci silničního provozu by měli být k sobě navzájem ohleduplní. Především to platí u řidičů motorových vozidel a cyklistů, mezi kterými často na cestách vznikají konflikty plynoucí z nedodržování zákonem stanovených pravidel. Jejich porušování může mít bohužel vážné následky a skončit až dopravní nehodou. Právě na vzájemnou ohleduplnost a dodržování pravidel bezpečné jízdy jak u řidičů motorových vozidel, tak u cyklistů se zaměřili v uplynulých týdnech Moravskoslezští policisté, kteří výše uvedeným účastníkům silničního provozu připomínali základní zásady bezpečného chování.  Pojďme si nyní některé z těchto zásad zopakovat.

Cyklisté by nikdy neměli usednout na jízdní kolo, bez kontroly funkčnosti brzd a světel. Funkční brzdy jsou základem bezpečné jízdy. Díky nim může osoba jedoucí na jízdním kole včas zabrzdit a vyhnout se tak případnému nebezpečí. Co se týče světel, tak za snížené viditelnosti musí mít cyklista na jízdním kole vepředu rozsvícené světlo bílé barvy a vzadu světlo červené barvy, které může svítit přerušovaně. Díky tomuto osvětlení bude pro řidiče motorových vozidel i ostatní účastníky silničního provozu dobře viditelný. Svou viditelnost může ještě podpořit umístěním reflexních prvků například na oděvu či batohu. Pokud je to možné, měli by cyklisté pro svou jízdu co nejvíce využívat vyznačené cyklopruhy a stezky. Při jízdě po silnici se musí držet při pravém okraji vozovky, vyjma odbočování vlevo. Pokud chce cyklista odbočit, musí dát předem znamení prostřednictvím natažené paže. Cyklisté by měli vždy jezdit za sebou, nikdy ne vedle sebe. Jedním z důvodů je, aby je řidiči motorových vozidel mohli co nejsnadněji a nejbezpečněji předjet. Řidič vozidla by měl cyklistu předjíždět nejlépe na rovném, dobře viditelném a přehledném úseku. Vzdálenost, kterou musí od cyklisty během předjíždění dodržovat je minimálně 150 cm, nikdy by jej neměl ohrozit ani omezit v jízdě. Doporučení je, objíždět osoby na jízdním kole stejným způsobem jako při předjíždění vozidla. Před zahájením předjíždění a o následném návratu do jízdního pruhu je řidič vozidla povinen informovat prostřednictvím blinkru. Cyklisté do 18 let mají povinnost mít během jízdy nasazenou přilbu. Tu by však měli nosit všichni, kteří na kolo usednou, bez rozdílu věku, jelikož přilba je důležitý bezpečnostní prvek, který může v případě pádu zachránit i život. Nikdy by pak neměli mít cyklisté během jízdy v uších nasazené sluchátka například z důvodu telefonování či poslechu hudby. To totiž snižuje jejich soustředění a navíc dostatečně neslyší co se děje kolem nich. Důležitou povinností, která platí jak pro řidiče motorových vozidel, tak pro cyklisty je, že by nikdy neměli usedat za volant či na jízdní kolo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Právě na výše uvedené dodržování zákazu alkoholu se zaměřili policisté z oddělení silničního dohledu Ostrava v rámci preventivní akce „Řídím, piju nealko pivo“, která se uskutečnila v první polovině října na ulici Frýdecká v Ostravě u střelnice Corrado. Řidiči, kteří byli během ní podrobeni silniční kontrole včetně dechové zkoušky s negativním výsledkem, obdrželi od policistů drobné dárky v podobě nealkoholického piva a také jednorázového alkoholtesteru. Na místě se kromě policistů nacházeli také zástupci BESIP a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Cílem preventivního projektu „Řídím, piju nealko pivo“, který probíhá již několik let, ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven, je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení rizika dopravních nehod zapříčiněných osobami, které pod vlivem alkoholu usedají jak za volant, tak například na jízdní kolo či motocykl. Zhoršená orientace a soustředění, opožděné reakce či přeceňování vlastních sil a zbytečné riskování, to vše jsou negativní dopady alkoholu a každý, kdo chce pod jeho vlivem řídit, by si měl uvědomit, že tím neriskuje pouze svůj život, ale také životy ostatních.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Mgr. Darina Veselá
oddělení prevence
 

vytisknout  e-mailem