Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ohlédnutí za Bezpečně u vody 2022

S koncem září byl ukončen sedmý ročník bezpečnostně preventivního opatření „Bezpečně u vody“. Opatření, které cílí na vůdce a provozovatele plavidel a ve stejné míře i na rekreanty kolem tuzemských vodních toků a ploch, probíhalo od 1. června do 30. září. 

Akce „Bezpečně u vody“ se se zvyšujícím se provozem na vodních plochách a tocích stala v posledních letech téměř nezbytností. Dohled i preventivní působení na vůdce plavidel, ale i další příznivce vodních radovánek a sportovce se stalo důležitým prvkem zvyšování bezpečnosti každé letní sezóny. Kromě Policie České republiky se na opatření již tradičně podílela svou kontrolní činností Státní plavební správa a v preventivní oblasti jsme síly spojili s realizátory projektu U vody bez nehody. Opomenout ovšem nelze ani zástupce všech ostatních složek Integrovaného záchranného systému, kteří zejména na prezentačních akcích upozorňovali na úskalí pobytu ve vodě, na vodě i u vody ze svého pohledu. Sedmý ročník „Bezpečně u vody“ jsme zahájili v pražských Žlutých lázních prezentací práce složek IZS, přednáškami k zásadám bezpečného chování při vodních sportech a správným postupům první pomoci při tonutí. Obdobné akce se v průběhu léta uskutečnily také na vodních dílech Orlík a Slapy a na Labi v Litoměřicích a v dalších regionech s významnými vodními plochami a toky. 

Preventivní stránku opatření podpořily také nové informační spoty zaměřené na bezpečnou plavbu a zásady bezpečného plavání i koupání. Videa stylizovaná do podoby počítačových her doplněné o důležité zásady pobytu u vody jsme prezentovali na sociálních sítích a webových stránkách. Policejní preventisté je v průběhu léta využívali také k šíření osvěty směrem k dětem, ale i dospělým. Na důležitá pravidla pobytu ve vodě, na vodě i u vody jsme upozorňovali také prostřednictvím rozhlasových spotů, v televizních pořadech, různých tištěných médií nebo na kulturních akcích.

Bilance bezpečnostního opatření 

Do letošního ročníku se zapojilo 566 policistů zařazených u poříčních oddělení, obvodních/místních oddělení, pohotovostních a eskortních oddělení, oddělení hlídkové služby a speciálních pořádkových jednotek a policejních preventistů.

V průběhu 137 bezpečnostně preventivních akcí zkontrolovali policisté 856 plavidel, 304 přístavišť a 84 půjčoven lodí. Odhaleno tím bylo 149 přestupků a dokonce 2 trestné činy. Nejčastějším prohřeškem bylo již tradičně nerespektování plavebního značení, kterého se dopouštěli nejen vůdci malých plavidel, ale i plavci nepovoleným pohybem ve značené plavební dráze nebo za bójemi označujícími část vodní hladiny se zákazem vplutí či plavání. Často docházelo také k porušování pravidel úseku bezpečnosti silničního provozu a nařízení vydaných obcí nebo krajem k omezení provozu kolem vodních toků a ploch.

U sedmi ze 761 zkontrolovaných vůdců malých plavidel byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu a u jednoho vůdce plavidla bylo zjištěno podezření na ovlivnění jinou návykovou látkou. „Již druhým rokem pozorujeme klesající počty vůdců plavidel, kteří jsou při vedení plavidla pod vlivem alkoholu. Letos jsme sice zjistili stejný počet těchto prohřešků jako loni, letos jsme však zkontrolovali o 112 více vůdců malých plavidel. Je to výrazný rozdíl oproti roku 2020. Tehdy jsme totiž alkohol odhalili u 18 z 224 zkontrolovaných vůdců malých plavidel,“ popisuje situaci na vodních plochách ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR plk. Petr Sehnoutka. „Těší mě, že i přes narůstající hustotu lodního provozu na vodních cestách a plochách a zvýšený zájem o rekreaci u tuzemských vodních ploch a toků, zaznamenáváme klesající trend i u dalších zjištěných protiprávních jednání, který pokračuje již z předchozích ročníků opatření.  Tento trend dává naším preventivním aktivitám smysl,“ uzavírá plk. Sehnoutka.

Zapojení Státní plavební správy

Důležitým partnerem opatření je dlouhodobě již zmiňovaná Státní plavební správa. Také kontrolní činnost Státní plavební správy významně ovlivňuje bezpečnost provozu na vodních plochách a tocích. „Každým rokem vzroste v České republice počet vůdců plavidel o několik tisíc a zároveň vzroste o několik set i počet nově registrovaných plavidel. To vše v důsledku znamená, že intenzita plavebního provozu, zejména na oblíbených vodních cestách, neustále roste. Výkon státního dozoru prováděný nad bezpečností plavebního provozu je tak rozhodujícím nástrojem k udržení jeho trvalé bezpečnosti. Dlouholetá spolupráce s Policií ČR na poli výkonu státního dozoru, ale i na poli prevence a osvěty se jeví jako klíčová, což potvrzují i statistiky počtu přestupků a vývoj nehodovosti. Během letošní plavební sezóny došlo k dvaceti plavebním nehodám, které lze charakterizovat jako nehody malé, tedy bez závažných následků na život, zdraví či majetek účastníků. Ve srovnání s rokem 2021 jde o pokles o 4 plavební nehody. Státní plavební správou bylo ať již ve spolupráci s policií, či samostatně, zkontrolováno 1132 plavidel, přičemž v rámci těchto kontrol bylo zjištěno 267 protiprávních jednání. Nejčastějšími zjištěnými přestupky bylo nerespektování plavebního značení, závady v evidenčním označení plavidla, akrobatická plavba mimo vymezené vodní plochy a vyvázání plavidla v rozporu s pravidly plavebního provozu,“ uzavírá ohlédnutí za letní sezónou ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

pplk. Dalibor Horský
pplk. Veronika Hodačová
Policejní prezidium ČR
7. 10. 2022

Odkazy do noveho okna

Bezpečně u vody 2022

Bezpečně u vody 2022 

Detailní náhled

Bezpečně u vody 2022

Bezpečně u vody 2022 

Detailní náhled

Bezpečně u vody 2022

Bezpečně u vody 2022 

Detailní náhled

Bezpečně u vody 2022

Bezpečně u vody 2022 

Detailní náhled

Bezpečně u vody 2022

Bezpečně u vody 2022 

Detailní náhled

Bezpečně u vody 2022

Bezpečně u vody 2022 

Detailní náhled

Bezpečně u vody 2022

Bezpečně u vody 2022 

Detailní náhled

Bezpečně u vody 2022

Bezpečně u vody 2022 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem