Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odstranění silničního vozidla

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel se domáhal informací, jakým způsobem Policie České republiky nakládá s oznámeními vlastníků pozemních komunikací v souvislosti s odstraněním silničního vozidla podle ustanovení § 19b odst. 1 věta poslední zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), konkrétně:

„1) zda je stanoven jednotný postup; pokud ano, žádám o jeho poskytnutí (příslušného rozkazu, metodického pokynu či obdobného dokumentu), pokud ne, žádám o informaci o tom, jaký postup je nejčastější či obvyklý,

2) zda jsou informace o takto odtažených vozidlech evidovány v informačních systémech PČR a pokud ano, ve kterých,

3) zda je tato informace předávána do on-line databáze https://aplikace.policie.cz/patrani-vozidla/,

4) jakým postupem je vlastníkovi resp. provozovateli vozidla poskytována informace o tom, zda byl PČR oznámen odtah vozidla.“   

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1) V rámci Policie České republiky není stanoven jednotný postup ohledně nakládání s oznámeními vlastníků pozemních komunikací, kde a jakým způsobem je možné vyzvednout vozidlo odstraněné vlastníkem pozemní komunikace podle ustanovení § 19b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. Tento postup plně náleží do kompetence jednotlivých krajských ředitelství policie a záleží na nastavení jejich spolupráce s vlastníky pozemních komunikací.

Ad 2) Policie České republiky neprovozuje žádný centrální informační systém obsahující údaje o silničních vozidlech odstraněných z pozemních komunikací podle § 19b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. Jednotlivá krajská ředitelství policie mohou provozovat lokální informační systémy obsahující uvedené údaje nebo mohou mít přístup do informačních systémů obsahujících uvedené údaje a provozovaných jinými subjekty, například obecní policií. 

Ad 3) Nikoliv. Po silničních vozidlech odstraněných z pozemních komunikací podle § 19b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. se nepátrá.

Ad 4) Povinnost oznámit provozovateli silničního vozidla, které bylo odstraněno z pozemní komunikace podle § 19b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., kde a jakým způsobem je možné toto vozidlo vyzvednout, je tímto právním předpisem uložena vlastníkovi pozemní komunikace, nikoli Policii České republiky. Policie České republiky poskytne provozovateli silničního vozidla, které bylo odstraněno z pozemní komunikace podle § 19b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., součinnost při zjišťování výše uvedených údajů, pokud se na ni obrátí.    

PhDr. Jiří Vokuš, 13. srpna 2019

vytisknout  e-mailem