Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Odstavit vrak na komunikaci se může pořádně prodražit

LOUNSKO - Sankce a úhrada odtahu se mohou vyšplhat na desetitisíce. 

Policisté se při své práci nezřídka setkávají s případy, kdy majitelé vozidel ponechávají svá „vysloužilá“ auta na pozemní komunikaci jejich osudu, a to často i s registrační značkou. Tento problém řeší poměrně často i policisté v okrese Louny. Momentálně se zabývají vozidlem, které jeho vlastník ponechal odstavené v křižovatce u Postoloprt. Policisté na základě oznámení provedli šetření k jeho majiteli. Ukázalo se, jako v mnoha jiných případech, že majitel je z opačného konce republiky a vozidlo prodal další osobě, aniž by provedli s novým majitelem zápis změny v registru vozidel na kterémkoliv městském úřadě s rozšířenou působností. Nový majitel pak zde vozidlo ponechal po poruše a dále se o ně nestaral, ačkoliv vozidlo tvořilo překážku v silničním provozu. Odtah vozidla na hlídané parkoviště tedy nařídila PČR a začala řešit protiprávní jednání. Sankcím se nevyhne původní ani nový majitel. Policisté totiž zjistili hned několik správních deliktů, jako např. nepřehlášení vozidla v zákonné lhůtě 11ti dnů na nového majitele, provozování vozidla technicky nezpůsobilého, dále bez uzavření zákonného pojištění a také způsobení, neodstranění a neoznačení překážky v silničním provozu.  

Další případy odstavených vraků jsou, případně již byly, vyřešeny hned o několik kilometrů dále. Jedná se například o vrak nad obcí Chlumčany, u obce Sulec, u Panenského Týnce, u křižovatky D7/27, v Žatci, u Dobroměřic nebo u obce Skupice.

Není výjimkou, že majitelé vozidlo odstaví i na frekventovaných křižovatkách, na exponovaných komunikacích, kde auto zasahuje do jízdního pruhu, často i mimo obec či souvisle zastavěné území a na neosvětlených místech. Taková vozidla přímo ohrožují ostatní účastníky silničního provozu na životě. Jejich řidiči je zde často ponechají po poruše a při vypátrání policií ani neskrývají svůj nezájem, odvolávají se na nedostatek finančních prostředků na odtah či opravu. Odtah přitom v případě řádně uzavřeného zákonného pojištění zajišťuje na základě požadavku řidiče vozidla pojišťovna (prostřednictvím asistenční služby).

Policie ČR, jakmile obdrží oznámení o takovém vozidle, vyjíždí na místo a provozovatel či vlastník odstaveného auta  se tím může dostat do pro něho nepříjemné situace.

Pokud vozidlo tvoří překážku silničního provozu, je ze zákona o silničním provozu tuto povinen neprodleně odstranit ten, kdo ji způsobil. Když to neudělá, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. O odstranění vozidla tvořícího překážku rozhoduje policista nebo strážník.

Odtahem vozidla ovšem kolotoč teprve začíná. Policie zjišťuje dle registrační značky nebo VIN vozidla a dalších markantů jeho vlastníka a řeší veškerá protiprávní jednání. Například od provozování vozidla bez zákonného pojištění se sankcí až 40 tisíc korun jeho vlastníkovi, přes způsobení a neoznačení překážky v silničním provozu, propadlou technickou kontrolu až po nepřehlášení vozidla na nového majitele. Následné sankce mohou vyskočit až do desítek tisíc korun plus úhrada odtahu a parkovného. Pokud se v důsledku odstaveného vozidla stane dopravní nehoda, může dojít i na hrazení nákladů škod na zdraví a majetku.

Vlastníci starých vozidel si ve snaze ušetřit několik tisíc korun neuvědomují, že když tato prodají bez přepisu další osobě, ztrácejí nad nimi veškerou kontrolu a motivaci nového majitele k provedení přepisu. Sami se tak dopouštějí nejen správního deliktu, ale navíc i veškeré náklady za způsobené škody a protiprávní jednání v souvislosti s nepřepsaným vozidlem „půjdou za nimi“. Poté budou složitě dokazovat majetkové vztahy k vozidlu. Pokud vozidlo fakticky prodali, nemohou už je ani vyřadit z registru či nechat ekologicky zlikvidovat a dostávají se tak do začarovaného kruhu problémů.

Důrazně proto doporučujeme nevydávat vozidlo z ruky novému majiteli před provedením přepisu na nového vlastníka, který ponese veškerou odpovědnost. Další možností je nechat vozidlo ekologicky zlikvidovat (zdarma, někde i s odměnou cca 1tis. Kč) a trvale vyřadit z registru vozidel. Pokud nedojde k vypátrání vlastníka vozidla, je následně předáno místně příslušné obci dle katastrálního území, která zveřejní výzvu veřejnou vyhláškou k jeho vyzvednutí oprávněným vlastníkem a po uplynutí marné výzvy může vozidlo ekologicky zlikvidovat či prodat.


por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 21. dubna 2021

vytisknout  e-mailem