Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej nepotřebného movitého majetku - SDP - 2. kolo - zrušení

KŘP Moravskoslezského kraje 

Odprodej nepotřebného movitého majetku - SDP - 2. kolo - zrušení

KRPT-136848-3/ČJ-2017-0700VZ                                                                                             Ostrava 4. července 2017

R O Z H O D N U T Í

vyhlašovatele o zrušení veřejné soutěže

vyhlášené v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné soutěže: „Odprodej nepotřebného movitého majetku – SDP – 2. kolo“

Odůvodnění:

Vyhlašovateli nebyla do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 4. července 2017 do 10:00 hodin, doručena žádná nabídka.

           plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                    náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem