Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Odprodej nepotřebného majetku - nepotřebné dopravní prostředky

KŘP Zlínského kraje - Č. j. KRPZ-65608-7/ČJ-2022-1500AO 

Č. j. KRPZ-65608-7/ČJ-2022-1500AO

 

Zlín 14. září 2022
Počet listů: 1
Přílohy: 3/5

Výběrové řízení na odprodej nepotřebných dopravních prostředků - 1. kolo - oznámení

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení formou veřejné soutěže na odprodej nepotřebných dopravních prostředků propadnutých nebo zabraných v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení. Vozidla jsou prodávána bez záruky a není zaručena jejich plná funkčnost.

Vozidla  jsou  prodávána  jako  celek  –  skupina  vozidel,  na  základě  veřejné  soutěže,  za nejvyšší nabídnutou cenu zájemcům z řad fyzických a právnických osob. Minimální cena celku – skupiny vozidel je uvedena v informacích o souboru vozidel.

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – Nabídka majetku státu, sekce Nabídka pro veřejnost – kategorie Dopravní prostředky (http:/www nabidkamajetku.cz), na resortních internetových stránkách Policie ČR, sekce Nabídky a zakázky – Odprodej majetku (http:/www.policie.cz), a na úřední desce Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Zlín.

Kontaktní  osoba  ve  věci  výběrového  řízení:  Mgr.  Ladislav  Zbořil,  tel. 974 661 601.

Prohlídka vozidel se koná v objektu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově, ul. Zlínská 991, dne 23. září 2022 od 10,00 do 11,00 hodin.

Prezence k prohlídce ve vstupu do objektu 23. září v 9,55 hodin.

Soutěžní lhůta k podání nabídek končí dne 4. října 2022 ve 12,00 hodin.

Přílohou oznámení je:
informace o souboru vozidel určených k odprodeji (příloha č. 1),
podmínky veřejné soutěže (příloha č. 2),
krycí list nabídky – žádost o odprodej skupiny vozidel – formulář (příloha č. 3).

Mgr. Ing. Miloš Poloczek
náměstek ředitele krajského ředitelství

  

   

Vyvěšeno dne: 15.09.2022
Svěšeno dne: 04.10.2022

vytisknout  e-mailem