Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Odprodej nepotřebného majetku - Audi A6 Avant 2.5

KŘP Zlínského kraj, č. j. KRPZ-98766-15/ČJ-2022-1500MM 

 Zlín 11. 09. 2023
Počet listů: 1
Přílohy: 4/5

   

Odprodej nepotřebného majetku – motorové vozidlo - nabídkové řízení

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, jako organizační složka státu předkládá podle § 21 Vyhlášky MF č. 62/2001, o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, nabídku nepotřebného majetku z vlastnictví státu.

Jedná se o majetek, který  propadl nebo byl zabrán v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení a bude prodáván zájemcům z řad fyzických a právnických osob formou výběrového řízení na základě veřejné soutěže.

Soutěžní lhůta k podání nabídek končí dne 2. října 2023 v 12:00 hodin. Přílohou je:

  • soupis nabízeného majetku (příloha č. 1)
  • fotodokumentace (příloha č. 2)
  • podmínky veřejné soutěže (příloha č. 3)
  • krycí list nabídky – žádost o odprodej – formulář (příloha č. 4)

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení jsou k nahlédnutí na resortních internetových stránkách www.policie.cz, sekce Nabídky a zakázky - odprodej majetku, na intranetových stránkách KŘP-Z, na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – Nabídka majetku státu, sekce Nabídka pro veřejnost (www.nabidkamajetku.cz) a na úřední desce Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín.

Kontaktní osoba ve věci nabídkového řízení: Mgr. Radim Kubíček, tel. 974 662 631.

Mgr. Ing. Miloš Poloczek
náměstek ředitele krajského ředitelství

  

Vyvěšeno dne: 13.09.2023
Sejmuto dne: 02.10.2023

vytisknout  e-mailem