Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odnětí zbrojního průkazu

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací: 

„1. Počet případů kdy od roku 1993 došlo v České republice k uložení trestu (podle trestního zákona, resp. Trestního zákoníku) nebo správní sankce/správního trestu (podle právních předpisů upravujících odpovědnost za přestupky fyzických osob a řízení o nich) zákazu činnosti spočívajícího v zákazu držení, nošení a užívání střelné zbraně. Pokud to je možné, prosím o přehled výše uvedeného za jednotlivé roky s rozlišením toho, zda byl zákaz činnosti uložen podle trestních nebo správních (přestupkových) právních předpisů.

2. Počet případů kdy od roku 1993 bylo příslušným útvarem policie pravomocně rozhodnuto o odnětí zbrojního průkazu z důvodu ztráty bezúhonnosti nebo spolehlivosti jeho držitele. I u těchto informací si dovoluji požádat o přehled za jednotlivé roky a o rozlišení, zda došlo k odnětí zbrojního průkazu z důvodu ztráty bezúhonnosti nebo spolehlivosti.

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1. Policie České republiky nedisponuje statistickými údaji o počtu trestů zákazu činnosti uložených od roku 1993 do data podání předmětné žádosti o informace fyzickým osobám jak v trestním, tak správním řízení a spočívajícím v zákazu držení, nošení a užívaní střelné zbraně, a nemůže proto požadované informace žadateli poskytnout. Policie České republiky není orgánem činným v trestním řízení ani správním orgánem oprávněným takové tresty fyzickým osobám ukládat a žádný právní předpis jí nepřikazuje informace o takových trestech shromažďovat, evidovat a statisticky vykazovat.    

Ad 2. Policie České republiky statisticky vykazuje počty případů odnětí zbrojního průkazu od roku 2003 a odnětí zbrojního průkazu z důvodu ztráty bezúhonnosti a ztráty spolehlivosti statisticky rozlišuje od roku 2011. Zpětné vytvoření statistiky od roku 1993 vyhledáním požadovaných údajů v jednotlivých spisech není realizovatelné, neboť většina těchto spisů už byla skartována.  

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Počet odňatých zbrojních průkazů

416

593

713

717

625

603

992

913

    

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet odňatých zbrojních průkazů

799

815

797

744

714

708

643

313

Z důvodu ztráty bezúhonnosti

674

647

605

584

542

532

487

241

Z důvodu ztráty spolehlivosti

125

168

192

160

172

176

156

72

Poznámka: Statistické údaje za rok 2018 jsou platné k 30. červnu tohoto roku.

PhDr. Jiří Vokuš, 28. prosince 2018

vytisknout  e-mailem