Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/11.07568 

logo.jpg

Období realizace: 2011 – 2015

Celkový objem ve výši          34,703.972,07 Kč vč. DPH, z toho: 

15% podíl státního rozpočtu      5,205.595,81 Kč

85% podíl Evropské unie        29,498.376,26 Kč

Předmět: Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie pro operační řízení s napojením na národní informační systém IZS umožňující zajistit vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů. Projekt je integrální součástí obdobných projektů v rámci projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ (IS IZS) s cílem dosažení jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení, modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS a zajištění vyšší úrovně interoperability základních složek IZS.

Důvod realizace: Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Policie ČR v rámci IZS, zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události.

Období realizace: 2011 – 2015

Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Vazba na projekty:

  • projekt “Národní informační systém IZS" (NIS IZS) v rámci IS IZS,
  • krajské standardizované projekty integrující operační střediska HZS a ZZS krajů v rámci IS IZS,
  • projekt "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" (ITS NGN), týkajícího se propojení (konektivity) jednotlivých integrovaných operačních středisek základních složek IZS,
  • projekt „Modernizace infrastruktury systému Pegas“ (pracovní název) zaměřeného zejména na modernizaci HW prvků stávající infrastruktury systému Pegas pro základní složky IZS,
  • projekty „Kontaktní a koordinační centra" (KKC) - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného KKC,
  • projekt „Mobilní kontaktní a koordinační centra" (MKKC) - prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě (v jakémkoliv terénu a povětrnostních podmínkách) s možností dlouhodobé působnosti a zajištění koordinace řešení vzniklé situace,
  • projekty „Lokalizační a záznamová zařízení" (LZZ) - zvýšení akceschopnosti. Policie ČR prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a celkovou účinnost v rámci prevence a řešení mimořádných událostí.

 

vytisknout  e-mailem