Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení správy informačních systémů a dopravního zpravodajství

Oddělení správy informačních systémů a dopravního zpravodajství  je dále rozděleno na skupinu dopravního zpravodajství, skupinu analytiky a informačních technologií a skupinu geografické podpory.
  
Policie ČR je v postavení jednoho z poskytovatelů dopravních informací v rámci „Jednotného systému dopravních informací pro Českou republiku“, který byl schválen vládou ČR v roce 2005 a na jehož vzniku se podílelo Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a dnes již zrušené Ministerstvo informatiky ČR. Mimo Policii ČR jsou dalšími poskytovateli dopravních informací obecní policie, silniční správní úřady, správci pozemních komunikací a Hasičský záchranný sbor ČR.
Podíl Policie ČR činí cca 90 % všech dopravních informací!

V oblasti dopravního zpravodajství má Policie ČR bohaté zkušenosti, neboť se jedná o její tradiční činnost v oblasti informování veřejnosti o stavu na pozemních komunikacích. Již od roku 1973 se podílí na rozhlasových relacích, jmenovitě např. Pozor zákruta!, Zelená vlna apod.     

Skupina dopravního zpravodajství (dále jen "SDZ") v rámci oddělení správy informačních systémů a dopravního zpravodajství, do 1.1.2013 zvaná oddělení dopravních informací, a ještě dříve Centrum dopravních informací, vznikla v roce 1994 na základě usnesení Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu jako pracoviště Útvaru pro koordinaci a řízení Policie ČR. Po různých organizačních změnách Policejního prezidia ČR, je v současné době SDZ jedním z pracovišť operačního odboru Policejního prezidia ČR spadajícího do působnosti náměstka policejního prezidenta pro vnější službu.

     
SDZ je pracoviště, které v nepřetržitém výkonu práce shromažďuje, zpracovává a poskytuje veřejnosti informace o dopravní situaci na území České republiky. Podává informace o stavu a sjízdnosti komunikací (např. hustota provozu, kolony, ztížení provozu vlivem klimatických podmínek), aktuálním omezení silničního provozu (např. nehoda, spadlý strom), přepravách nadměrných nákladů apod.   Mimo jiné spravuje informační aplikace „Denní statistiky dopravních nehod“ a „Centrum dopravních informací“ v sekci „DOPRAVNÍ SERVIS“ a sledují jejich funkčnost.
Sběr dopravních informací a jejich distribuce
Policie ČR získává dopravní informace zejména prostřednicvím volání na linku tísňového volání 158, jenž spravuje integrované operační středisko příslušného krajského ředitelství Policie ČR, nebo prostřednictvím hlídek Policie ČR. Dopravní informace se netýkají pouze dopravních nehod, ale jedná se i o překážky v silničním provozu, okamžitou hustotu a rychlost provozu (stupně 1–5), aktuální omezení na pozemních komunikací, havárie a poruchy, požáry vozidel, stížené povětrnostní podmínky, nefunkční světelnou signalizaci, tj. vše co brání plynulému a bezpečnému provozu.
Policista integrovaného operačního střediska přijme oznámení na lince tísňového volání 158, dopravní informaci vyhodnotí a po provedení potřebných opatření k eliminaci nebezpečí ji vloží do aplikace CDI2. Před distribucí se takto vložená dopravní informace zobrazí na oddělení dopravních informací operačního odboru Policejního prezidia ČR, které ověří její správnost. Pokud je vše v pořádku, je dopravní informace předána na Národní dopravní informační centrum Ostrava, na internetové stránky Policie ČR a do aplikace OnLine Dopravní Aktuality. Před distribucí se takto vložená dopravní informace zobrazí na pracovišti SDZ, které ověří její správnost.

Skupina geografické podpory

Skupina geografické podpory (geografických informačních systémů - GIS) se skládá z 9 pracovišť rozmístěných napříč územím republiky. Každé pracoviště poskytuje geografickou podporu daného teritoria a podílí se na celorepublikových projektech v oblasti implementace GIS do struktur Policie ČR. Mezi poskytované geografické zabezpečení mj. patří:
- výroba velkoformátových map různého obsahu,
- výroba topografických atlasů pro teritoria základních útvarů,
- prostorové analýzy,
- vývoj mapových aplikací,
- dodávka aktuálních mapových podkladů do různých informačních systémů.

vytisknout  e-mailem