Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál-veřejná vyhláška-Frýdek-Místek

Č. j.:KRPT- 76792 /ČJ-2009-0702IZ - nález zbraně a střeliva 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pro Moravskoslezský kraj
oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Frýdek-Místek
                                                                                            Frýdek-Místek 18. listopadu 2009

                                        VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Moravskoslezský kraj oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Frýdek-Místek jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení §10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu
                                                o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou nález zbraně a střeliva: pistole samonabíjecí, FN, model 1910, ráže 7,65 mm, v.č.7064 a celkem 190 ks střeliva různé ráže, které jsou uloženy  na Policii ČR Krajské ředitelství policie  Sm kraje OSZBM pro Moravskoslezský kraj oddělení  SZBM Frýdek-Místek.
Předmětná zbraň a střelivo byly nalezeny v měsíci červenci 2009 v katastru obce Ostrava Poruba. Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník, oznamuje se nález  jejho vlastníku veřejnou vyhláškou  v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.
Podle ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nálezce povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi.
Tato vyhláška bude vyvěšena po 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Moravskoslezský kraj oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál  Frýdek-Místek. Nepřihlásí-li se vlastník zbraně a střeliva v této lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění, a předmětná zbraň a třelivo  připadne do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresách: http://www.policie.cz//
             
                                                                                                    plk. Ing. Pavel TILEČEK
                                                                                                      vedoucí odboru
                            z.r. Bc. Radan FILIP v.r.
                    komisař oddělení

Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne: 18.11.2009
Sejmuto dne: 18.5.2010

vytisknout  e-mailem